Otázky a problémy týkajúce sa:

> prijímacieho konania na ais@vsvu.sk
> bakalárskeho štúdia na tatarkova@vsvu.sk
> magisterského štúdia na smalova@vsvu.sk
> doktorandského štúdia na valentinyova@vsvu.sk
> dvojročné doplnkové štúdium smalova@vsvu.sk
> doplňujúce pedagogické štúdium na valentinyova@vsvu.sk
> zahraničného štúdia na international@vsvu.sk

> študentských preukazov ISIC na isic@vsvu.sk
> pedagogických preukazov ITIC na isic@vsvu.sk

> prípadné administratívne alebo technické nejasnosti píšte na ais@vsvu.sk
> k školskej študentskej emailovej adrese (Office 365) na podpora@student.vsvu.sk

Počet neplatných pokusov prihlásenia je obmedzený na 3 pokusy, inak sa konto zablokuje.

Študenti a užívatelia sú povinní predĺžiť si platnosť hesla (prolongovať, zmeniť) najmenej raz za 12 mesiacov, resp. do vypršania platnosti (exspirácie) hesla (uvedená na úvodnej stránke AIS po prihlásení). Prihlásenie do AiS je možné ešte 1x po exspirácii hesla. O heslo je možné požiadať iba osobne. O odblokovanie účtov (exspirovaných alebo uzamknutých) je možné požiadať emailom na adrese ais@vsvu.sk.

Chybové hlásenia:

  1. "Neznámy login používateľa" - neexistujúce, resp. nesprávne napísané používateľské konto.
  2. "Heslo nie je správne" - chybne zadané heslo.
  3. "Konto používateľa nie je platné" - zamknutý účet používateľa a exspirované heslo.
  4. "Konto používateľa je zamknuté" - zamknutý účet používateľa po viac ako 3. neúspešných prihláseniach.


AiS2 verzia 2.5.404.58
dizajn © šomšák, 2009 - 2015