DOKUMENT
Meno a priezvisko prof. akad. mal. Ivan Csudai
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Csudai
I.2 - Meno
Ivan
I.3 - Tituly
prof. akad. mal.
I.4 - Rok narodenia
1959
I.5 - Názov pracoviska
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
vš učiteľ
I.8 - E-mailová adresa
csudai@vsvu.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11716
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Umenie

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
1987
II.c - Odbor a program
Reštaurovanie
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
1995
II.c - Odbor a program
Výtvarné umenie
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
2005
II.c - Odbor a program
Výtvarné umenie
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
vysokoškolský pedagóg, profesor Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave ???? - doteraz

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Ateliérová výučba: Štvrtý ateliér Maliarstvo 1. Umenie
Ateliérová výučba: Štvrtý ateliér Vizuálne umenia 2. Umenie
Doktorandské konzultácie Výtvarné umenie 3. Umenie
Bakalárska práca (konzultácie, vypracovanie) Maliarstvo 1. Umenie
Diplomová práca (konzultácie, vypracovanie) Vizuálne umenia 2 Umenie
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Maliarstvo (hlavný zabezpečujúci pedagóg) 1. Umenie
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Výtvarné umenie Umenie
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
49
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
42
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
8
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Odborný workshop – 1. stupeň maliarstvo bakalarsky umenie
Odborný workshop – 2. stupeň vizuálne umenia magistersky umenie

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
28
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.1990 - Slowakische Kunst heute (Súčasné slovenské umenie), Galerie der Stadt Esslingen am Neckar, Villa Merkel, Nemecko
2.1992 - Arte Contemporanea Ceca e Slovacca 1950–1992 (Súčasné české a slovenské umenie 1950–1992), Palazzo del Broletto, Novara, Taliansko
3.2000 - I.Csudai, S. Diviš, L. Teren: Traja z pekného páru, Slovenská národná galéria, Bratislava
4.2004 - I. Csudai, S. Diviš, L. Teren: Traja z pekného páru, 26. Medzinárodné bienále, São Paulo
5.2008 - I. Csudai, R. Fila: Tretia ruka, Oravská galéria, Dolný Kubín
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.2019 - EUCA46692 - V zrkadle maľby; Galéria Jána Koniarka v Trnave / CSUDAI, Ivan (1959), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra maliarstva; Kategória: ZZY; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: V zrkadle maľby (07. 11. 2019 - 19. 01. 2020 : Trnava, Slovensko); Charakteristika: výstava, kurátor výstavy: Vladimír Beskid; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 07. 11. 2019 - 19. 01. 2020; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: pozvánka, plagát, tlačová správa, diela, fotografie z výstavy, link na relevantné web stránky; odkaz na internetový zdroj
2.

2022- MMXXII, Danubiana: Meulensteen Museum, Bratislava, Slovensko

3.2016 - samostatná výstava, Ars interpretandi, Považská galéria umenia, Žilina, kurátor: Peter Michalovič
4.2016 - Kugel.RUND, Tabakfabrik, Hainburg, Schüttkasten, Allentsteig, Rathaus, Gänserndorf, Rakúsko, kurátor: Judith Fischer
5.2017 - 2. Retrospektíva – samostatná výstava, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica, kurátor: Peter Michalovič
VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.2020- Autobiografia: Ivan Csudai: Vita Circulus Est ( Práce na papieri ) Autor: Peter MichalovičJazyk: SlovenskýVäzba: PevnáPočet strán: 304EAN: 9788089913541ISBN: 978-80-89913-54-1ID: 32917028Nakladateľ: PetrusHmotnosť: 1750 gRozmery: 240 × 290 mmRok vydania: 2020
2.Výstava: Osemdesiate – Postmoderna v slovenskom výtvarnom umení 1985–1992, (katalóg) Slovenská národná galéria, Bratislava, 2009 Beata Jablonská a kol.: Osemdesiate – Postmoderna v slovenskom výtvarnom umení 1985–1992, (katalóg) Slovenská národná galéria, Bratislava, 2009 - ISBN: 978-80-8059-140-3 Jana Migašová: Postmoderná primitívnosť v okruhu slovenského výtvarného umenia, ESPES http://www.casopisespes.sk/index.php/archiv-cisel/rocnik-2-cislo-ii/137-postmoderna-primitivnost-v-okruhu-slovenskeho-vytvarneho-umenia Osemdesiate – Postmoderna v slovenskom výtvarnom umení 1985–1992 http://www.grapheion.cz/index.php?akce=vypis&link=2009040008 Alexander Balogh: Osemdesiate – konfliktné i mobilizujúce, In: SME, 8. apríl 2009, str. 17 Bartošová, Zuzana: SNG a Osemdesiate: bohužiaľ len časť širšieho celku, In: SME, 15.4. 2009
3.Heike Sütter a Pavol Stano: Súčasné české a slovenské umenie - Contemporary Art from Slovakia, Európska centrálna banka, Frankfurt n. / M. 2006 - ISBN: 92-9181-983-2 Ohlasy: Exhibition of Contemporary Art from Slovakia, European Central Bank https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2006/html/pr060622.en.html
4.Peter Michalovič: Vita brevis, ars longa, Slovart Bratislava, 2010 - ISBN 978-80-556-0117-5 Ohlasy: Marian Zervan: Peter Michalovič: Vita brevis, ars longa, Slovart Bratislava In: Profil 1 / 12, s. 110 http://www.profilart.sk/profil/profil-1-2012/
5.Výstava: Itt és most – Nemzeti Szalon 2015 (Here and now – National Salon 2015) Národný Salón 2015, Műcsarnok, Budapest, Maďarsko, kurátor: Júlia Mészáros, Katalóg: ISBN 978-963-9506-80-0 Ohlasy: Kurátor is kell a kiállításhoz, Tamás Torma, Népszabadság, 2015. 04. 23
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.2018 EUCA41830 - Hledání hranic malby v postmediálním prostředí; Galerie výtvarného umění v Ostravě / CSUDAI, Ivan (1959), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra maliarstva; Kategória: ZVX; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Hledání hranic malby v postmediálním prostředí (26.1.- 25.3.2018 : Ostrava, Česká republika); Charakteristika: Výstava; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 26.1.- 25.3.2018; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Web-screenshot+pozvánka, vystavujúci autori;; odkaz na internetový zdroj ; Ďalšie údaje: Výstava bola prezentovaná v štyroch ostravských galériách
2.2018- EUCA41967 - Bakelit; Herman Ottó Múzeum - Miskolci Galéria / CSUDAI, Ivan (1959), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra maliarstva; Kategória: ZVX; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Bakelit (14.6. - 28.7.2018 : Miškolc,Maďarsko); Charakteristika: Výstava, Kurátor: Vladimír Beskid;; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 14.6. - 28.7.2018; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Pozvánka;; odkaz na internetový zdroj
3.2018- EUCA42133 - Plus - Mínus : Současné slovenské umění ze zbírek galerie města Bratislavy; Oblastní galerie Liberec / CSUDAI, Ivan (1959), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra maliarstva; Kategória: ZVZ; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Plus - Mínus : Současné slovenské umění ze zbírek galerie města Bratislavy (27.9.2018 - 6.1.2019 : Liberec, Česká republika); Charakteristika: Výstava; Kurátorka: Zuzana Štěpanovičová; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 27.9.2018 - 6.1.2019; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Pozvánka; web-screenshot; odkaz na internetový zdroj
4.2019- EUCA45714 - In Honor of Koloman Sokol; Martha Gault Art Gallery - Slippery Rock University / CSUDAI, Ivan (1959), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra maliarstva; Kategória: YVX; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: In Honor of Koloman Sokol (28. 2. – 27. 3. 2019 : Slippery Rock, USA); Charakteristika: Výstava, , Kurátorka: Theresa Antonellis; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 28. 2. – 27. 3. 2019; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Pozvánka, Plagát, Tlačová správa + pohľad do expozície- fotografie , Linky; odkaz na internetový zdroj
5.2018- EUCA41858 - Join the Dots / Unire le Distanze - Imago Mundi; Salone degli Incanti / CSUDAI, Ivan (1959), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra maliarstva; Kategória: YVX; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Join the Dots / Unire le Distanze - Imago Mundi (30.5. - 2.9.2018 : Trieste, Taliansko); Charakteristika: Výstava; Kurátorka slovenskej kolekcie: Liliana Malta; Prezentovaných 40 kolekcií z 38 krajín, spolu 6 354 prác; Na otvorení sa zúčastnili - Luciano Benetton President of Fondazione Benetton Studi Ricerche -Roberto Dipiazza, starosta Trieste -Giorgio Rossi, kultúrny radca; https://store.fabrica.it/collections/frontpage/products/look-from-the- bridge-imago-mundi; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 30.5. - 2.9.2018; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Pozvánka; Tlačová správa; Web-screenshot-vystavujúci autori; Web-linky;; odkaz na internetový zdroj ; Ďalšie údaje: Na otvorení sa zúčastnili - Luciano Benetton President of Fondazione Benetton Studi Ricerche -Roberto Dipiazza, starosta Trieste -Giorgio Rossi, kultúrny radca; https://store.fabrica.it/collections/frontpage/products/look-from-the-bridge-imago-mundi

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
funkcia: 1991- 1995 Odborný asistent, funkcia: Docent od r. 1995 Predmet: Prípravný ateliér pre 1. ročník, Katedra Maliarstva, Vysoká škola výtvarných umení 1991-2000
funkcia: Docent 1995-2005, funkcia: prof. od r. 2005 Predmet: Hlavný ateliér: 4. ateliér, Katedra Maliarstva, Vysoká škola výtvarných umení 2000-2022
Prorektor Vedecký a umelecký rozvoj 2010-2014
Vedúci katedry Katedra Maliarstva, Vysoká škola výtvarných umení 1994-1997 a 2008-2010
Spolugarant katedry Maliarstva Katedra Maliarstva, Vysoká škola výtvarných umení 2005-2022

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Prednášky a Prednášky na konferenciách (Prednášajúci a konzultant):

Bold Gallery, Praha, Česká republika, 30.8.- 2.9.2018

Herrman Otto Múzeum, Miskolc, Maďarsko, 14.6.- 15.6. 2018

Rathaus, Gänserndorf, Rakúsko, 4.9-7.9. 2016

Corol Stream, Zsolnay Kultur Fabrik, Pecs, Maďarsko, 10.6. -25.6. 2016

Hledání hranic malby v postmediálním prostředí, Galerie Výtvarného Umění, Ostrava, Česká republika, 25.1.-28.1.2018

V zrkadle maľby, Galéria Jána Koniarka, Trnava, 20.11-24.11.2019

Consistent, Oravská galéria, Dolný Kubín,2011


- účasť na medzinárodných výstavách - kurátorská činnosť výstav,

Dátum poslednej aktualizácie
05.12.2022