DOKUMENT
Meno a priezvisko Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Lindák Lukačovičová
I.2 - Meno
Lenka
I.3 - Tituly
ArtD., Mgr. art., Mgr.
I.4 - Rok narodenia
1987
I.5 - Názov pracoviska
Katedra fotografie a nových médií
I.6 - Adresa pracoviska
Drotárska cesta 44
I.7 - Pracovné zaradenie
vedúca ateliéru
I.8 - E-mailová adresa
lenka.lukacovic@gmail.com
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31682?do=filterForm-submit&university=706000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Fotografia a nové médiá

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
II.b - Rok
2007-2010
II.c - Odbor a program
kulturológia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení
II.b - Rok
2012- 2014
II.c - Odbor a program
fotografia a nové médiá
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení
II.b - Rok
2014-2018
II.c - Odbor a program
výtvarné umenie
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
vedúca ateliéru Vysoká škola výtvarných umení Od roku 2022, 100%
asistent Vysoká škola výtvarných umení 2019-2022
pedagóg, fotografická prax Stredná škola dizajnu, Bratislava 2018
pedagóg, fotografická prax Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby, Bratislava 2017
fotografka Bratislavský samosprávny kraj 2016-2018

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Doplňujúce pedagogické štúdium DPŠ VŠVU 2012-2014

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Protoateliér fotografia a nové médiá BC vizuálne umenie
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.2 - Počet obhájených prác

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
31
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
27
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
32
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
30
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

EUCA55111 - Different Worlds 2021Photon Gallery / LINDÁK LUKAČOVIČOVÁ, Lenka (1987)VŠ výtvarných umení v BratislaveNemá fakultyKatedra fotografie a nových médií; Kategória: ZYX; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie;

Názov: Different Worlds 2021 (02. 12. 2021 - 14. 01. 2022 : Ľubľana, Slovinsko); Charakteristika: Skupinová výstava 9. ročníka súťaže; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 02. 12. 2021 - 14. 01. 2022; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: snímky z webu, linky na web + prehliadkuodkaz na internetový zdroj ; Ďalšie údaje: Autorka sa umiestnila na 3. mieste. K výstave vyšiel katalóg - v prílohe-


Different Worlds 2021, 12. 2021 – 14. 01. 2022. 9. ročník medzinárodnej súťaže pre mladých fotografov zo strednej a východnej Európy. 9th International photo competition for young photographers from the Central and East Europe (CEE), PHOTON, Ljubljana, Slovinsko (putovná výstava, prezentovaná aj na Fotofestivale FOTOWIEN, Viedeň, 1.11.03. do 30.04. 2022). S umiestnením, 3. miesto v súťaži, 2. Katalóg ISBN 978-961-95107-4-2 

2.

EUCA54167 - OFF GRID 2021; Green Door Artist Space & Gallery / LINDÁK LUKAČOVIČOVÁ, Lenka (1987), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra fotografie a nových médií; Kategória: YVX; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie

Názov: OFF GRID 2021 (08. 09. 2021 - 12. 09. 2021 : Viedeň, Rakúsko); Charakteristika: výstava, festival, autorka vystavila fotografie pod názvom Ice melts, temperature drops.; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 08. 09. 2021 - 12. 09. 2021; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: fotodokumentácia, linky na web; odkaz na internetový zdroj ; Ďalšie údaje: k výstave vyšiel katalóg - obálka v prílohe, Autorka navrhuje zaradiť OFF GRID medzi renomované podujatia, návrh kategórie : ZYZ.


OFF Grid, Independent Foto Festival, 08.- 12. 09. 2021, “Green Doors, Artists Space & Gallery”, autorská prezentácia na nezávislom fotografickom festivale, Viedeň, Rakúsko. S ohlasom vo viacerých rakúskych médiách (Der Standard, The X/O Vienna Magazine, a iných.) 

3.

Díra ve stázi / Blasts Cries Laughter, kurátori a kurátorky: Lucie Nováčková, Niccoló Lucarelli, Tereza Nováková / Pragovka Gallery, Praha, Česká republika, 20.1. -19.4. 2022.

Vystavujúci autori: David Helán a Pavel Tichoň, Jan Heres, Ondřej Homola, Martina Chloupa a Kateřina Štenclová, Lenka Janíčková, Susanne Kass a Tomáš Roček, Magdaléna Kašparová, Klaudia Korbelič a Lenka L. Lukačovičová, Adéla Kostkanová a Veronika Nemejovská, Dagmar Šubrtová, Petra Švecová, Pavol Truben. Spolupracující platforma Artbiom – Sdílená samota skupiny AUXIG (Petr Hanžl, Polina Khatsenka, Jan Krombholz, Barry Yuk Bun Wan). V rámci kurátorské sekce Blasts Cries Laughter pod vedením Niccola Lucarelliho Olga Krykun, Milica Mijajlovic, Tamara Spalajković. Katalóg katalóg ISBN 978-80-907536-3-1. 

4.

EUCA28841 - Poznan Photo Diploma Award 2015Slodownia+1 / LINDÁK LUKAČOVIČOVÁ, Lenka (1987)VŠ výtvarných umení v BratislaveNemá fakulty, ; Kategória: ZVX; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie

Názov: Poznan Photo Diploma Award 2015: finalists (14.11. - 06.12. 2015 : Poznan, Poľsko); Charakteristika: Výstava-súťaž; finalistka celosvetovej súťaže; 9TH BIENNALE OF PHOTOGRAPHY; Oragnizátor. UNIVERSITY OF ARTS IN POZNAN; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 14.11. - 06.12. 2015; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: plagát, web stránky podujatia, katalóg- fotoodkaz na internetový zdroj ; Ďalšie údaje: Finalistka celosvetovej súťaže, 2015.


Poznan Photo Diploma Award 2015, finalistka, House of Photography/ Maison de la Photographie, Lilles, Francúzsko, 06.01. - 07. 02. 2016. Poznan Photo Diploma 2015, katalóg ISBN 978-83-65578-49-5 

5.

EUCA34729 - European Month of Photography: Das beste, was wir zu hause habenSlovenský inštitút / LINDÁK LUKAČOVIČOVÁ, Lenka (1987)VŠ výtvarných umení v BratislaveNemá fakulty, ; Kategória: YVZ; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie

Názov: European Month of Photography: Das beste, was wir zu hause haben (20.10.-14.11.2016 : Berlín, Nemecko); Charakteristika: Výstava; Uskutočnená v rámci Európskeho mesiaca fotografie v Berlíne; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 20.10.-14.11.2016; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: plagát, pozvánka, web-screenshot-o výstave, autorochodkaz na internetový zdroj 2016.


European Month of Photography, Das beste, was wir zu hause haben, kolektívna výstava, Slovenský inštitút Berlín, 20.10.-14.11.2016, Nemecko. Prezentovaná fotografia v katalógu EMoP, s. 76, ISBN 978-3-940231-11-6. 

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

Future Now, 2. 10. 2021 – 26. 10. 2021, Bonfire AIR, SET Space London, Anglicko. Súčasť výstavy rezidentiek platformy AIR Bonfire (absolvovaná rezidencia Future now 01. 03. 2021 až 13. 04. 2021).

2.

Foto Wien, Different Worlds 2021, 9th International photo competition for young photographers from the Central and East Europe (CEE), PHOTON, Ljubljana, Slovinsko (putovná výstava Praha, súčasť FOTO Wien, Viedeň 2022), 3. miesto v súťaži, 2. 12. 2021 – 14. 01. 2022

3.

Situace, ktoré sa stali, akoby včera, TIC Galerie, Brno, Česká republika, autorská výstava, kurátorka Ivana Hrončeková, 11. 07. - 11. 08. 2018. 1. http:/footnotesonart.com/more.php?id=76&year=2018 

  1. http:/blokmagazine.com/situations-as-though-they-took-place-yesterday-by-lenka-l-lukacovicova-at- galerie-tic/ 
4.

Antropos / Topos; Záhorská galéria Jána Mudrocha (02. 02. 2021 - 14. 03. 2021, Senica, Slovensko), LINDÁK LUKAČOVIČOVÁ, Lenka, Huba Michal. Kurátorka: Marianna Brinzová. katalóg s ISBN: 978-80-89724-41-3.

Odozva: Antropos Topos v súznení pandémie, Kvet Nguyen, Fotonoviny 55/21, ISSN: 1337 – 6454 


5.

Lenka L. Lukačovičová - (Ne)rozhodujúce okamihy (16. 06. - 29. 08. 2020 : Trenčín, Slovensko). Katalóg k výstave, ISBN 978-80-570-2150-6, 1. vydanie, náklad: 70 kópií. Nepag. zverejnené v časopise FLASH ART č. 56/2020 (4 strana). Odozva: (Ne)rozhodujúce okamihy / Jana Gombíková, recenzia ISSN 1337–6454. Dostupné online https:/www.sedf.sk/wp-content/uploads/2020/08/fotonoviny52.pdf VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.EJMAP, European Journal Of Media, Art & Photography nr. 2/2014 https://ejmap.sk/author/lenka-lukacovicova/?issue=2-2014 https://ejmap.sk/wp-content/uploads/Lenka-Lukacovicova_Re-Photography.pdf
2.

Anton VYDRA - Väzenkyne a šliapanie po hlavách, .týždeň 22. november 2016. Dostuúné online https://www.tyzden.sk/kultura/35671/vazenkyne-a-sliapanie-po-hlavach/

3.

REMAKE ALEBO SPOJENIE MEDZI „TU“ A „VTEDY“, Ján Kralovič, Fotonoviny, 43/18, r. 2018, ISSN 1337–6454. recenzia výstavy RE:akcia – RE:(per)formancia – RE:aktivácia – RE:kreácia, kurátorka: Zora Rusinová, Galéria Medium, Bratislava, trvanie výstavy: 22. 2. – 11. 3. 2018.


4.

BLOK MAGAZINE, Eyewitness, CZE, 11.04.2022 - ‘Stasis Leak / Blasts Cries Laughter’ at Pragovka Gallery and The White Room. Dostupné online http://blokmagazine.com/blast-cries-laughter-at-pragovka-gallery-and-the-white-room/

5.

PRAVDA 16.03. 2021 Prechádzanie krajinou v Záhorskej galérii, recenzia, dostupné online https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/581314-prechadzanie-krajinou-v-zahorskej-galerii/

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

Čas verejného priestoru. Hviezdoslavovo námestie / Osobný verejný priestor, 2020, Fond na podporu umenia, podporená žiadosť. Spoluriešiteľ (s Jozefom Sedlákom). Č. žiadosti 21-143-01161.

2.

2020, DOFO, Dom umenia Piešťany. Fond na podporu umenia, podporená žiadosť. Hlavný riešiteľ. Žiadosť č. 20-143-00745.

3.

2021, Vrstvami, Fond na podporu umenia, podporená žiadosť. Spoluriešiteľ (s Ľubom Stachom). Žiadosť č. 21-143-01175.


VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Členka správnej rady Vysoká škola výtvarných umení 2015-2017

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Od roku 2021 som predsedníčka celoslovenskej postupovej sútaže AMFO, kurátorská činnosť: Prchavá prítomnosť, Exteriérová výstava na tému rodina, Martin, pešia zóna, Národné os- vetové centrum, 2022, ISBN 978-80-8515-04-1.

5. Autoembryológia, spolukurátorská výstava s Michalom Hubom, Festival OFF, OFF Academy, OD DUNAJ, prezentácie prác KFaNM VŠVU, 05. - 19. 11. 2020.

Vedenie študentských workshopov:

1. DOFO, Dom umenia Piešťany, 01. - 03. 07.2020, výstup výstava a katalóg, ISBN 978-80- 8189-040-6. Lívia Gažová: Architektúra Domu umenia v Piešťanoch inšpiruje fotografov rovnako ako pred štyridsiatimi rokmi, ARCH 11/2020, ISSN 1335-3268, EV 573/08.

2. Vrstvami, ARTA Piešťany, letný semester, august 2021, výstup výstava a katalóg ISBN ISBN 978-80-8189-050-5. Odozva: Juraj Sedlák: Piešťany inak – očami študentov fotografie, Piešťanský denník, 12. 09. 2021

3.Tvorivá dielňa KFANM s AUBB, 11.09.2014 - 18.09.2014, téma : Akcia (fotozáznam akcie, reinterpretácia akcie)

https:/trakt.sk/tv

oriva-dielna-katedry-fotografie-vsvu/


  1. Nočné laboratórium, Nitrianska galéria, 16. 05. 2015
  2. Tvorivá dielňa, Kremnica, téma PNUTIE, 21. - 25. 03. 2022, výstup časopis, ALF : VŠVU,

Bratislava,, ISBN 978-80-8189-057-64

6. Vyvolávaní duchú, TIC Galerie, Brno, Česká rep. workshop počas Brno Museum Night, 20. 05. 2017, archiv dostupný online


http:/2017en.brnenskamuzejninoc.c

z/index.php?cas=18 

Dátum poslednej aktualizácie
06.11.2022