DOKUMENT
Meno a priezvisko doc. Mgr. art. Olja Triaška Stefanović, ArtD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Stefanović Triaška
I.2 - Meno
Olja,
I.3 - Tituly
doc., Mgr. art., ArtD.
I.4 - Rok narodenia
1978
I.5 - Názov pracoviska
VŠVU, Katedra fotografie a nových médií, pracovisko : Drotarska cesta 44, BA
I.6 - Adresa pracoviska
Drotarska cesta 44
I.7 - Pracovné zaradenie
VŠVU
I.8 - E-mailová adresa
stefanovic@vsvu.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11795?mode=full
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Fotografia a nové média / Vizualne umenia

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení
II.b - Rok
2004
II.c - Odbor a program
Výtvarné umenie, Fotografie a nové média
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení
II.b - Rok
2007
II.c - Odbor a program
Výtvarné umenie, Fotografie a nové média
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení
II.b - Rok
2017
II.c - Odbor a program
Výtvarné umenie,intermedia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení
II.b - Rok
2019
II.c - Odbor a program
2.2.1 Výtvarne umenie - fotografie a nové media
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Docent Vysoká škola výtvarných umení 1.9.2020 - doposiaľ
Odborná asistentka Vysoká škola výtvarných umení 1.9. 2017 – 31.8.2020
Asistentka  Vysoká škola výtvarných umení 1.9. 2009 - 31.8.2017

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Ateliér fotografia a kritická prax Fotografia a nove média Bakalársky Umenie
Ateliér fotografia a kritická prax Vizuálne umenia Magistersky Umenie
Bakalárska práca (konzultácie vypracovanie) Fotografia a nove média Bakalársky Umenie
Diplomová práca (konzultácie vypracovanie) Vizuálne umenia Magisterský Umenie
Doktorandské konzultácie Výtvarné umenie doktorandský umenie
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Fotografia a nové médiá - hlavný zabezpečujúci pedagógov bakalársky Umenie
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Vznik fotografickej knihy Fotografia a nove média, Vizuálna komunikácia Bakalársky Umenie
Tvorba fotografickej knihy Fotografia a nove média, Vizuálna komunikácia Magistersky Umenie
Creation of photobook pre všetky študijné programy Bakalársky Magistersky Umenie
Prípravný kurz fotografie Fotografia a nové médiá bakalársky Umenie

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
80
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
44
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
30
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
15
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
10/15
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7 /10
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.2020: Bratstvo a jednota Brotherhood and Unity Bratstvo i jedinstvo, Autorská kniha, Vydavateľ: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave; Miesto vydania: Bratislava (Slovensko), Náklad vydania: 350, Jazyk: slovenčina; angličtina; srbčina Počet strán: 200, ISBN: 978-80-8189-038-3 https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioFormChildY104S&sid=DB0D4AC0076DAAFDC56F9FF450&seo=CREPČ-detail-kniha
2.2018: Architekt Friedrich Weinwurm, Slovenska Národná galéria, Bratislava, výstava https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioFormChildQ11I7&sid=2BA411E4C4B112EF5CCB1A5DB2&seo=CREPČ-detail-kniha
3.2015: REVERSED - Contemporary Slovak Art, Múzeum súčasného umenia Vojvodiny Novi Sad, Srbsko http://msuv.org/en/
4.2012: DELETE, Slovenská národná galéria, Bratislava, kolektívna výstava https://www.sng.sk/sk/vystavy/69_delete-umenie-a-vymazavanie
5.2010: Finalisté. Cena Národní galerie v Praze a Skupiny ČEZ pro mladé umělce - NG 333, Národní galerie, Praha, Česko https://vltava.rozhlas.cz/vitezem-4-rocniku-ceny-ng-333-a-skupiny-cez-je-juliana-hoschlova-5080737
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.2020: NEBOURAT! Podoby brutalismu v Praze / NO DEMOLITIONS! Forms of Brutalism in Prague (06. 03. - 06. 09. 2020 : Praha, Česká republika), výstava Kúratorka: Mgr. et Mgr. Helena Huber - Doudová, PhD https://epiteszforum.hu/ne-bontsd-le-beszelgetes-a-brutalizmus-vedelmerol-helena-doudova-kuratorral?utm_source=www.filter.hu https://kafkadesk.org/2020/08/26/prague-is-losing-a-layer-of-its-cultural-and-architectural-memory/
2.2020: (11.6.2020 - 11.9.2020) Bratstvo a jednota, Galéria Mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, samostatná výstava Kúratorka: doc.Mgr.Bohunka Koklesová, PhD. http://www.gmb.sk/sk/exhibition/detail/olja-triaska-stefanovic
3.2019: City Mejkap; Galerie U Bílého jednorožce / Galerie Klatovy - Klenová, Klatovy, Česká republika) Kúrator:PhDr.Vladimir Beskid katalóg https://www.gkk.cz/cs/vystavy/archiv/city-mejkap/
4.2019: SHARED CITIES ATLAS, Post-socialist Cities and Active Citizenship in Central Europe, Editor: Helena Dudova, nai010 publishers, Rotterdam, Holandsko, 2019 – 320 s. ISBN 978-94-6208-521-3, medzinárodná odborná publikácia https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioFormChildIUUH&sid=2D0B46080A5AC858AB19D90CF3&seo=CREPČ-detail-kniha http://www.sharedcities.eu/material/shared-cities-atlas/index.html http://www.sharedcities.eu/material/shared-cities-atlas/index.html
5.Ilona Németh: Eastern Sugar , fotograficky esej. Výstavy: Kunsthalle, Bratislava, Slovensko, https://artalk.cz/2018/06/08/124280/ https://kunsthallebratislava.sk/event/ilona-nemeth-eastern-sugar 2021: Eastern Sugar Oberbayern Schafhof – European Center for Art, Freising / Munich, DE https://www.easternsugar.eu/exhibitions/eastern-sugar-oberbayernschafhof-european-center-for-artfreising-munich-de23-4-18-7-2021 2021: Sucre de l'est / Sugar of the East, La Box / ENSA, Bourges, FR https://www.ensa-bourges.fr/index.php/fr/la-box/2016-2017/box-programmation-2020-2021/7620-sucre-de-l-est Kniha: Eastern Sugar, Fotografie vizuálnych esejí Ilona Németh: Eastern Sugar Editors: MAJA and REUBEN FOWKES, ILONA NÉMETH Published by SLOVAK NATIONAL GALLERY and STERNBERG PRESS ISBN 978-3-95679-573-2, 2021 https://www.sternberg-press.com/product/ilona-nemeth/ Ilona Németh: Eastern Sugar Editori: Maja a Reuben Fowkes, Ilona Németh Slovenska národna galéria / Vydavateľstvo Absynt ISBN:978-80-8203-251-5 https://www.absynt.sk/ilona-nemeth-eastern-sugar
VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.2020: Bratstvo a jednota, Galéria Mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, samostatná výstava • FlashArt: Miroslava Urbanová: Olja Triaška Stefanović, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava, EV 3471/09 ISSN: 1336-9644 Str,54 https://flashart.cz/2020/10/16/bratstvo-a-jednota/ • https://artalk.cz/2020/07/10/uvaznena-v-minulosti/ • https://dennikn.sk/2018420/v-case-vojny-vyrastala-v-juhoslavii-slovensko-bolo-ako-amerika-dnes-hovori-o-tom-co-sposobuje-nacionalizmus/ • https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/554650-fotografie-o-pamati-a-zabudani/ • https://www.sedf.sk/wp-content/uploads/2020/08/fotonoviny52.pdf • https://www.tyzden.sk/kultura/65676/umenim-proti-virusu/
2.2017: As if it never happened, Open Gallery, Bratislava, samostatná výstava / 2017: O Pamätaní a zabúdaní / Bezjak Roman, 2017: Fotonoviny - občasník informácii o fotografickom dianí na Slovensku. 40/17, (2017) Str.13, ISSN 1337 – 6454 https://www.sedf.sk/wp-content/uploads/2018/07/fotonoviny40.pdf
3.2014: Štafeta mladosti , Mesiac fotografie, Z Gallery, Bratislava /An Unexpected Mosaic Unique Aspects of European Photography – Produced and published by the Central European House of Photography / FOTOFO, Bratislava Autorka textu: Bohunka Koklesová, Turn to the Past str. 119-127, 2017, 160 str. ISBN 978-80-85739-73-2 https://www.library.sk/arl-vsvu/sk/detail-vsvu_un_cat-0050350-Turn-to-the-past/ https://dennikn.sk/blog/734777/olja-triaska-stefanovic-zivot-v-inej-krajine-ma-naucil-byt-k-sebe-prisnejsia-ale-aj-otvorenejsia/
4.2018 – 2021: Ilona Németh: Eastern Sugar , fotograficky esej, kniha / výstava https://dennikn.sk/1092183/je-to-trpky-pribeh-o-slovenskom-cukre/ https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/589615-niekto-to-rad-sladke-vytvarnicka-ilona-nemeth-sa-uz-roky-zaobera-cukrom/ https://artalk.cz/2018/06/08/124280/ https://kunsthallebratislava.sk/event/ilona-nemeth-eastern-sugar https://www.sternberg-press.com/product/ilona-nemeth/
5.2014, This could be a place for nice life, / 2018: Membrana No 5, publisher: Membrana, Maurerjeva 8, 1000 Ljubljana, 22 Olja Triaška Stefanovič • Urška Savič, ISSN 2463-8501, str 22 https://www.membrana.org/review/olja-triaska-stefanovic/
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.2020: Fond na podporu umenia : riešiteľka projektu Lets talk about photography! – výstava pri príležitosti 30. ROKOV Katedra fotografie a nových médií na VSVU - Číslo zmluvy: 20-143-00740
2.2016 - 2018: Ministerstvo školstva – KEGA, Spoluriešiteľka, Číslo projektu – 003STU-4/2016 (KEGA, 4. Rozvoj kultúry a umenia)
3.2016 - 2018: Ministerstvo školstva – KEGA, Spoluriešiteľka, Číslo projektu – 003VŠVU-4/2016 (KEGA, 4. Rozvoj kultúry a umenia)

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Vedúca katedry fotografie a nových médií Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2019 - doteraz
Podpredsedníčka Akademického senátu VŠVU Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2018 - 2022
Špičkový vedecký tím VŠVU - členka Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2018 - doteraz

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
The Crawford College of Art & Design,   Cork, Írsko 4.4.2019 – 15.4.2019 Erasmus teaching mobilita
Royal Academy of Arts, The Hague, Hag, Holandsko 3.2.2019 – 7.2.2019 Erasmus teaching mobilita
Akadémia umenia Cetinje Čierna Hora, 2.4.2018 – 12.4.2018 Erasmus plus teaching mobilita
Royal Academy of Arts, The Hague, The Hague, Holandsko 3.2.2017 – 8.2.2017 Erasmus teaching mobility
Univerzita umenia – Fakulta výtvarných umení Belehrad, Srbsko 10.4.2016 – 20.4.2016 Erasmus teaching mobility

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
IX. Iné relevantné skutočnosti IX.a Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou Masterclass: 2020 Masterclass / presentation : How to make a photo book − Masterclass /: Galeria Photon, Slovinsko / 2019: Masterclass / prezentacia : How to make a photo book –Kultúrne centrum Belehrad, Srbsko Vedenie študentských workshopov: 2021: Akadémia umenia Nový Sad, Srbsko, - virtuálna Erasmus mobilita – medzinárodný workshop 2021: Akadémia umenia Sarajevo, Bosnia a Herzegovina, - virtuálna Erasmus mobilita – medzinárodný workshop 2016: Medzinárodný workshop - Workshop: How to Make a Photo Zine Medzinárodný fotograficky festival - Organ Vida, Zagreb, Chorvátsko 2016: Medzinárodný workshop - Lokalni dnevnik – PHO BO - Kremnica, Slovensko, spolupráci s Akadémiou umenia – Zahreb, Chorvátsko 2015: Medzinárodný workshop - Lokalni dnevnik – PHO BO - Grožnjan v spolupráci s Akadémiou umenia – Zahreb, Chorvátsko 2014: CHAPTER 2 -Medzinárodný študentsky workshop: 21 študent z Fínska, Nemecka a Slovenska - IP Erasmus - Lifelong Learning Programme - projekt: Starting a New Chapter: Intercultural visual dialog between art students from Slovakia, Finland and Germany – Rostock, Nemecko 2017: Medzinárodný workshop: How to Make a Photo Zine – Fotografska knjiga. BalkanPhotoFest, Sarajevo, Bosna a Herzegovina Ostatne aktivity: • Porfolio review - účasť a porotkyňa na medzinárodných fotografických festivalov - PHOTONIC MOMENTS, - Ljubljana, Slovinsko, Mesiac fotografie Bratislava, ArtMarket Budapešt, PaperLust photobook festival Krakow, Poľsko • organizačná a kurátorská činnosť projektov a výstav, workshopov • členka a predsedníčka komisie medzinárodnej Ceny Art of Fjužn udeľovaná Nadáciou Milana Šimečku v Bratislave 2019 - doteraz