DOKUMENT
Meno a priezvisko doc. Mgr. art. Róbert Makar, ArtD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Makar Róbert
I.2 - Meno
Róbert
I.3 - Tituly
doc., Mgr. art., ArtD.
I.4 - Rok narodenia
1970
I.5 - Názov pracoviska
VŠVU, Katedra grafiky a inych medii
I.6 - Adresa pracoviska
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave; Hviezdoslavovo námestie 18; 814 37 Bratislava 1, Slovenská republika
I.7 - Pracovné zaradenie
učiteľ, docent
I.8 - E-mailová adresa
makar@vsvu.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/9259
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Umenie

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
1994
II.c - Odbor a program
Výtvarné umenie -Grafika
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
II.b - Rok
1994
II.c - Odbor a program
Vytvarne umenie – grafika
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislava
II.b - Rok
2007
II.c - Odbor a program
82-16-9 výtvarné umenie špecializacia volná výtvarná tvorba
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislava
II.b - Rok
2019
II.c - Odbor a program
2.2.1 Výtvarné umenie
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Učiteľ/docent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislava 1994 – doteraz
Učiteľ/odborný asistent Akadémia umení, Fakulta výtvarných umení, Banská Bystrica 2014 – 2021

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Prípravný kurz grafiky Grafika a iné médiá bakalársky Umenie
Doktorandské konzultácie Výtvarné umenie doktorandský Umenie
Grafické techniky Grafika a iné médiá bakalársky Umenie
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Grafika a iné médiá (jeden zo zabezpečujúcich pedagógov) bakalársky Umenie
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
169
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
87
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
8
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
6
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
4
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.EUCA08919 - BIENNALE INTERNATIONALE D´ESTAMPE CONTEMPORAINE DE TROIS-RIVIERES Kategória: ZYZ – 12 b; Výstup umeleckej činnosti: Interpretačný výkon; Druh výstupu: Podujatie; Názov: 7th BIENNALE INTERNATIONALE D´ESTAMPE CONTEMPORAINE DE TROIS-RIVIERES Trois-Rivieres - Kanada; Maison de la culture de Trois-Rivieres, Quebec, Canada Charakteristika: 6 grafik, lino, papier 208x150cm; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Percentuálny podiel: 100; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 19. 6. – 4. 9. 2011
2.EUCA14144 - MEDZINARODNI BIENALE KRESBY PLZEN / INTERNATIONAL BIENNIAL OF DRAWING PLZEN Kategória: ZZZ – 12 b; Výstup umeleckej činnosti: Interpretačný výkon; Druh výstupu: Podujatie; Názov: MAKAR RÓBERT: KRESBY PRE NAZAUJATÉ OČI International Biennial of Drawing Pilsen, Český rozhlas Plzeň, Medzinárodné bienale kresby Plzeň, Plzeň, Czech Republic Charakteristika: samostatná vyžiadaná výstava v rámci podujatia MEDZINARODNI BIENALE KRESBY PLZEN; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 3. 10. – 2. 11. 2012; kurátorka: Mgr. Gabriela Darebná
3.EUCA14157 - INTERNATIONAL PRINT TRIENNIAL-KRAKOW 2012 Kategória: ZYZ – 12 b; Výstup umeleckej činnosti: Interpretačný výkon; Druh výstupu: Podujatie; Názov: LETTRA –KRAKOW 2012 SYMBOL AND LETTER International Print Triennial – Krakow 2012, 20th Anniversary Jubilee Edition The MTG Krakow 2012 motto: Idea - Process – Message, Jagiellonian Library, Krakow, Poland Charakteristika: kolektívna výstava na ktorej som vystavil 6 grafiky 208x150cm; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Percentuálny podiel: 100; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 14. 9. - 10. 10. 2012
4.EUCA01202 - Instituto de Artes Gráficas en Oaxaca Kategória: ZZZ – 12 b; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie Názov: Os Slovensko – Mexiko, Eje México - Eslovaquia, Výstava slovenskej grafiky Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), Oaxaca, Mexico Charakteristika: výstava grafiky; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 23.10. - 30.11. 2010; kurátor: Katarína Macurová
5.EUCA22044 - Slovenský Inštitút vo Viedni /Slowakisches Institut / Kategória: ZYZ – 12 b; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Thought Machines, ViseGrafiken+, MONAT DER GRAFIKEN Slovenský inštitút vo Viedni, Wien, Rakúsko Charakteristika: kurátorsky vyber pre podujatie: Rok grafiky Wieden, Vyber z predlozenych autorov z Anglicka, Rakuska, Madarska, Nemecka, Slovenska; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Percentuálny podiel: 33; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 22.05 - 21.06.2013;
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.EUCA46724 - Kunstverein Passau - Sant Anna-Kapelle Kategória: ZYZ – 12 b; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: ERINNERUNG – ABBILD – FORM Kunstverein Passau – St. Anna-Kapelle, kurátor: Roman Popelár, Stefan Meisl, Passau, Nemecko, Charakteristika: výstava, kurátori výstavy: Roman Popelár, Stefan Meisl; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 07. 06. - 07. 07. 2019; kurátor: Roman Popelár, Stefan Meisl
2.

EUCA46718 - GASK-Galerie Středočeského kraje / MAKAR, Róbert (1970), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra grafiky a iných médií; Kategória: YVZ; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: SCREENING (30. 06. - 22. 09. 2019 : Kutná Hora, Česká republika); Charakteristika: výstava, kurátori výstavy: Richard Drury, Róbert Makar, Zbyněk Janáček, Marek Sibinský; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 30. 06. - 22. 09. 2019; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: pozvánka/plagát, spoločná pozvánka, screenshot relevantnej web stránky, link na relevantnú web stránku; Odkaz na internetový zdroj: https://www.kutnahora.cz/calendar/screening-soucasna-serigrafie-presahy-grafiky

3.

EUCA47139 - Galerie Klatovy - Klenová / MAKAR, Róbert (1970), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra grafiky a iných médií; Kategória: YVZ; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: LINORYT II. (30. 03. - 26. 05. 2019 : Klenová, Česká republika); Charakteristika: výstava, kurátori výstavy: Michal Lazorčík a Ladislav Sýkora; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 30. 03. - 26. 05. 2019; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: pozvánka, tlačová správa, screenshot relevantnej web stránky, e-mailové pozvanie, fotografie z výstavy, link na relevantnú web stránku; Odkaz na internetový zdroj: https://www.gkk.cz/cs/vystavy/archiv/linoryt-ii.-/

4.

EUCA50917 - Kunsthalle Hannover / : ZVZ–8b; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Pavilion O2 Hanover (20. 08. - 13. 09. 2020 : Hannover, Nemecko); Charakteristika: výstava; kurátori výstavy: Harro Schmidt, Tomasz Wendland, Wei Ming Ho; vernisáž výstavy: 20. 08. 2020; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 20. 08. - 13. 09. 2020; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: pozvánka, plagát k vernisáži výstavy, plagát s uvedením vystavujúcich autorov, foto vystaveného diela, screenshot web stránok, link na web stránky; Odkaz na internetový zdroj: http://kunsthalle-hannover.de/archiv, http://kunsthalle-hannover.de/archiv/43-pavilion-o2-hannover;

5.

EUCA54257 - Galerie výtvarného umění / Kategória: YZZ– 7,7b; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Marek Sibinský : Basis of Gray (16. 11. 2021 - 02. 01. 2022 : Ostrava, Česko); Charakteristika: Kurátorovanie výstavy; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 16. 11. 2021 - 02. 01. 2022; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: pozvánka, plagát, fotodokumentácia, tlačová správa, kurátorský text, linky na web + vernisáž + prehliadku; Odkaz na internetový zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=5j0SxfhzntY, https://www.youtube.com/watch?v=MvVQgXsTwYY, https://fu.osu.cz/26682/basic-of-gray/; Ďalšie údaje: Autor navrhuje zaradiť inštitúciu medzi renomované ako kurátorský projekt s tlačovou správou a kurátorskou koncepciou. K výstave vyšla skladačka - v prílohe.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.EUCA08919 -7th BIENNALE INTERNATIONALE D´ESTAMPE CONTEMPORAINE DE TROIS-RIVIERES Dátum zverejnenia: 19. 6. 2011 Kniha: 7th Biennale d'estampe contemporaine de Trois-Rivières, ISBN 978-2-9810323-3-1 reprodukcia na str. 36,37,38,39 + údaje o autorovi, formát A5, zahraničná, 7x citacia
2.EUCA14144 - MEDZINARODNI BIENALE KRESBY PLZEN / INTERNATIONAL BIENNIAL OF DRAWING PLZEN, MAKAR RÓBERT: KRESBY PRE NAZAUJATÉ OČI Dátum zverejnenia: 3. 10. 2012 Kniha, VIII. International Biennial of Drawing Pilsen 2012, formatA4, zahraničná, citácia/reprodukcia na str.141
3.EUCA01202 - Instituto de Artes Gráficas en Oaxaca, Os Slovensko – Mexiko, Eje México - Eslovaquia, Výstava slovenskej grafiky Dátum zverejnenia: 30.11. 2010 katalog: ISBN 978-80-970479-4-8, format: 21x21, citácia na str.38, 39
4.EUCA01186 - MEDZINARODNI BIENALE KRESBY PLZEN, VII. International Biennial of Drawing Pilsen 2010 Dátum zverejnenia: 6.10. 2010 Kniha/katalóg: VII. International Biennial of Drawing Pilsen 2010, ISBN 978-80-7043-929-6, reprodukcia na str.19 + údaje o autorovi str. 136, 2x citácia
5.EUCA33620 - Turčianska galéria v Martine, 3. Trienále umenia knihy Martin 2016 Dátum zverejnenia: 12.2.2017 Katalóg: ISBN 978-80-7464-861-8; 3 TRIENÁLE UMENIA KNIHY MARTIN 2016; fprmat: A4; reprodukcia na str. 138, 139 + údaje o autorovi str. 156
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

• 2022 - Kega K22 005 00 vedúci riešiteľského kolektívu

2.

Založenie, vedenie a organizovanie umeleckej skupiny INDIVISUAL ( Práv. forma: Občianske združenie v oblasti umenia a kultúry. Registrované na ministerstve kultúry. Identifikačné číslo organizácie (IČO): 360 661 17)

2019 - až doteraz


VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
člen senátu Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave; Hviezdoslavovo námestie 18; 814 37 Bratislava 1, Slovenská republika nepretržite od roku 2006, piate funkčné obdobie
člen predsedníctva rady VS PRVS štvrté obdobie, kontinuálne doteraz
Zástupca vedúceho katedry / Grafika a iné média Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2015–2021
Vedúci katedry / Grafika a iné média Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2021 – doteraz
Študijný poradca Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2019 – doteraz

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
"Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Raciborska 37, 40-074 Katowice, Poľsko 30.01.2022 —6.02.2022 Erazmus +
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra textilného dizajnu Pivovarské nám.1, 500 03 Hradec Králové,Česká republika 31.3. – 28. 4. 2021 Erazmus+
University of Houston-Clear Lake University of Houston-Clear Lake, Houston, USA 29.6.–31.7. 2009 Pozvanie z univerzity. Prednášky a vyučovanie. názov prednášky: „Image of text – text of image“
Fakulte umění Ostravské univerzity v Ostravě Podlahova 3, 70103, Ostrava, Česká republika 10.4.2018 vyžiadaná prednáška a workshop, názov prednášky: „Grafika – médium v současném uměleckém provozu“
Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach, ul Raciborska 50, Polsko 19. 4. 2017 v rámci odborného prednáškového stretnutia INTERGRAFIA), názov prednášky: „Transmedial space of printmaking ... is a continuous research of printmaking media.
Haus der Kulturen der Welt, Berlin Haus der Kulturen der Welt, Berlin, John-Foster 10 10557, Berlin, Nemecko 7. 7. 2004 vyžiadaná prednáška

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

2022 -


Organizácia prezentačných projektov študentských prác na kľúčových výstavách: TRANSMEDIÁLNY PRIESTOR GRAFIKY, Nitrianska Galeria,

ASIMILÁCIA VS ORIGINÁL - Transmediálny priestor grafiky; Slovenská výtvarná únia, galéria SVU. Organizácia študentských výstav a exkurzií doma a v zahraničí. Spolupráca s partnerskými školami a inštitúciami ako napr., Akadémia umení Banská Bystrica, Ostravská Univerzita v Ostravě a University of Houston-Clear Lake, Houston.

Dátum poslednej aktualizácie
29.09.2022