DOKUMENT
Meno a priezvisko doc. akad. mal. Stanislav Bubán
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Bubán
I.2 - Meno
Stanislav
I.3 - Tituly
Doc, akad. mal.
I.4 - Rok narodenia
1961
I.5 - Názov pracoviska
Kabinet kresby
I.6 - Adresa pracoviska
Bratislava, Drotárska cesta 44
I.7 - Pracovné zaradenie
pedagóg, docent
I.8 - E-mailová adresa
buban@vsvu.sk, stanobuban62@gmail.com
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11710
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Umenie

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Hviezdoslavovo námestie 18; 814 37 Bratislava 1, Slovenská republika (štúdium bolo súvislé)
II.b - Rok
1986
II.c - Odbor a program
Výtvarné umenie-Monumentálna maľba
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Akadémia výtvarných umení v Prahe
II.b - Rok
2002
II.c - Odbor a program
Výtvarné umění-malířství
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
pedagóg Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave; Hviezdoslavovo námestie 18; 814 37 Bratislava 1, Slovenská republika Od roku 1995 pôsobí ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. (nepretžite)

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Kresba – grafika I, II, III, IV, V, VI, VII Grafika a iné médiá bakalársky Umenie
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Grafika a iné médiá (jeden zo zabezpečujúcich pedagógov) bakalársky Umenie
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Kresba I,II,III,IV,V,VI textilná tvorba 1 umenie
Kresba I,II,III,IV,V,VI úžitkové umenie 1 umenie
Základy maľby/teória farieb I,II textilná tvorba, všetky študijné programy 1 umenie

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
91
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
41
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

"Analýza plochy", 1994, 150 x 150 cm, olej na plátne - prezentované na International Bienniale of Cairo 5, National Centre of Fine Arts, Káhira, 1994


2."Silk Screen I", "Silk Screen II", "Silk Screen III", 1993, sieťotlač, 100 x 70 cm - prezentované na 21.th International Biennial of Graphic Art, International Centre of Graphic Arts, Ljubljana, 1995,
3."Iná čierna I", "Iná čierna II", "Iná čierna III", 1995, olej na plátne, 200 x 180 cm - prezentované na výstave ENTER, Künstlerhaus-Passage Galerie, Viedeň, 1996
4."Stará povesť", 1988, olej na plátne, 140 x 130 cm, "Okno", 1999, olej na plátne, 90 x 90 cm prezentované na výstave "Dejiny slovenského výtvarného umenia- 20. storočie", Slovenská národná galéria, Bratislava, 2000
5."Jarná sadzba"1986, "Rybí bufet" 1987, "Ako som stretol ryby" 1986, "Oidipus Rex" 1988, "Vášeň" 1989, "Autoanalýza N°24 I, II" 1991, "Rany a náplaste I, II" 1989, "Stará povesť" 1988 prezentované na výstave OSEMDESIATE-postmoderna v slovenskom výtvarnom umení 1985-1992, Slovenská národná galéria, 2009
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

"Analýza N50", 1995, olej na plátne, 150 x 150 cm prezentované na výstave Plus - Mínus : Současné slovenské umění ze zbírek galerie města Bratislavy; Oblastní galerie Liberec (27.9.2018 - 6.1.2019)


v databáze:

EUCA42132 - Oblastní galerie Liberec / BUBÁN, Stanislav (1961), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Kabinet kresby; Kategória: ZVZ; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Plus - Mínus : Současné slovenské umění ze zbírek galerie města Bratislavy (27.9.2018 - 6.1.2019 : Liberec, Česká republika); Charakteristika: Výstava; Zuzana Štěpanovičová; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 27.9.2018 - 6.1.2019; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Pozvánka; Screenshot-katalog-vystavujúci autori, obálka;; Odkaz na internetový zdroj: http://www.ogl.cz; Ďalšie údaje: Súčasné výtvarné umenie zo zbierok Galérie mesta Bratislavy PLUS – MINUS Současné slovenské umění ze sbírek Galerie města Bratislavy

2.

".Analyza no50." 1995, serigrafia, 100 x 70 cm prezentované na výstave

EUCA53153 - Východoslovenská galeria / BUBÁN, Stanislav (1961), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Kabinet kresby; Kategória: ZYY; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Grafika – jedno médium (14. 10. 2021 - 27. 02. 2022 : Košice, Slovensko); Charakteristika: výstava viacerých autorov, kurátor : Michal Štofa. Výstava predstavuje výber z kolekcie grafiky, zbierkového fondu Východoslovenskej galérie, zahŕňajúc výtvarné diela vytvorené od polovice 19. storočia po súčasnos; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 14. 10. 2021 - 27. 02. 2022; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: fotodokumentácia, kurátorský text, plagát, snímka z webu, linky na web; Odkaz na internetový zdroj: https://vsg.sk/grafika-jedno-medium/, https://kamdomesta.sk/kosice/grafika-jedno-medium, https://d.facebook.com/events/267506051914003?active_tab=about

3.

"Black and White Minds" 2018, olej na plátne, 150 x 150 cm prezentované na medzinárodnej výstave 8th Beijing International Art Biennale, China 2019; National Art Museum of China, Beijing

v databáze:

EUCA46461 - National Art Museum of China, Beijing / BUBÁN, Stanislav (1961), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Kabinet kresby; Kategória: ZVZ; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: 8th Beijing International Art Biennale, China 2019 (26. 08. 2019 – 23. 09. 2019 : Peking, China); Charakteristika: výstava, kurátor výstavy: Ms DE Li; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 26. 08. 2019 – 23. 09. 2019; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: fotografie z výstavy, link na relevantnú web stránku, scany z katalógu z výstavy; Odkaz na internetový zdroj: http://www.bjbiennale.com.cn/en/ExhibitionNews/201905/t20190513_444507.html

4.

"Escape Road" 2019, olej na plátne, 180 x 250 cm prezentované na VIII. Bienále voľného výtvarného umenia, 2021, Galéria Umelka, Bratislava. Ocenené: Cena SVU

v databáze:

EUCA50843 - VIII. Bienále voľného výtvarného umenia; Galéria Umelka / BUBÁN, Stanislav (1961)VŠ výtvarných umení v BratislaveNemá fakultyKabinet kresby; Kategória: ZVV; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie;

Názov: VIII. Bienále voľného výtvarného umenia (17. 12. 2020 - 07. 02. 2021 : Bratislava, Slovensko); Charakteristika: výstava; kurátorka výstavy: Mária H. Nepšinská; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 17. 12. 2020 - 07. 02. 2021; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: pozvánka, screenshot web stránok, screenshot web stránky s uvedením autorovho diela, link na web stránkyodkaz na internetový zdroj ; Ďalšie údaje: Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj – najlepšie miesto pre život.

5.

"Black and White Minds" 2018, olej na plátne, 150 x 150 cm prezentované na III. Trienále portrétu - OPEN CALL; Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši (20. 4. - 31. 8. 2021)

v databáze:

EUCA52345 - Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši / BUBÁN, Stanislav (1961), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Kabinet kresby; Kategória: ZVY; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: III. Trienále portrétu - OPEN CALL (20. 4. - 31. 8. 2021 : Liptovský Mikuláš, Slovensko); Charakteristika: výstava, kurátorka výstavy: Miroslava Kubáňová; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 20. 4. - 31. 8. 2021; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: plagát, fotografie z výstavy, linky na web stránky, screenshot web stránky, kurátorský text (doložený neskôr); Odkaz na internetový zdroj: https://www.galerialm.sk/vystavy/archiv-vystav-2021/trienale-portretu/, https://www.mikulas.sk/kalendar-podujati/?event=9183, https://trienaleportretu.sk/, https://www.museum.sk/mid/359408/ma0/127018/.html; Ďalšie údaje: Výstava je predĺžená do 04. 09. 2021.Katalóg k výstave ISBN 978-80-85706-67-3

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.Hranice geometrie. Autori: Ľuba Belohradská, Eva Trojanova. Vydal: Petum, s. r. o., Bratislava, 2009. ISBN 978-80-970160-1-2
2.Rozhovory o maľbe. Pohľad na slovenskú maľbu prostredníctvom orálnej histórie. Autor: Jana Geržová · Vydavateľstvo: Slovart, 2009
3.Osemdesiate, Postmoderna v slovenskim výtvarnom umení 1985-1992. Autor: Beáta Jablonská. Vydala: Slovenská národná galéria, 2009. ISBN 978-80-8059-140-3
4.BP Portrait Award 2013. Vydala: National Portrait Gallery London, 2013. ISBN 978-185514-462-0 pôvodný formát Zdroj: Primo Central - free - Cengage Learning, Inc. Primo Central - free - Cengage Learning, Inc. Názov: Defying the digital age with a deeper look at the sitter; Visual Art.(News) Autor: Rachel Campbell-Johnston Zdrojový dokument: The Times (London, England), June 20, 2013, p.16 Rok: 2013 ISSN: 0140-0460 Citácia: Cengage Learning, Inc. Cengage Learning, Inc. Typ správy: newspaper_article Jazyk: English
5.Stano Bubán. Autor: Beáta Jablonská. Vydavatelstvo: Virvar, 2013. ISBN 978-80-970513-7-2
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

Projekt Figurama od roku 2009 až po súčasnosť. Výstavy prác študentov a pedagógov vysokých umeleckých škôl strednej Európy. Obsahom sú výtvarne prace figurálneho charakteru a sprievodné akcie:

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Poznaň, Poľsko 28. – 30. máj 2014 Erasmus
Univerzita J. Dlugosza Czestochowa, Poľsko 03.06.2017 – 18.06.2017 hosťujúci pedagóg-pracovný kontrakt
Univerzita J. Dlugosza Czestochowa, Poľsko 18. 6. 2018–27. 6. 2018 hosťujúci pedagóg-pracovný kontrakt
University of Pristina Kosovská Mitrovica, Kosovo 5. 5. 2019 – 10. 5. 2019 Erasmus+
Shanxi University Taiyuan, Čína 3. 9. 2019–10. 9. 2019 pozvanie China-European Association for Cultural and Sporting Exchange

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
Organizovanie workshopov, sympózií a výstav v rámci medzinárodného projektu FIGURAMA, zameraného na mapovanie figurálnej kresby na umeleckých vysokých školách. Každoročné publikovanie najlepších výsledkov pedagogickej činnosti v katalógu FIGURAMA.
Dátum poslednej aktualizácie
22.09.2022