DOKUMENT
Meno a priezvisko
Mgr. art. Štefan Papčo, ArtD.
Typ dokumentu
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy
Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Papčo
I.2 - Meno
štefan
I.3 - Tituly
Mgr. art./ ArtD
I.4 - Rok narodenia
1983
I.5 - Názov pracoviska
Katedra Socha, objekt, inštalácia,
I.6 - Adresa pracoviska
VŠVU, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
odborný asistent
I.8 - E-mailová adresa
papco@vsvu.sk
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Výtvarné umenie - Socha, objekt, inštalácia

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
VŠVU, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava
II.b - Rok
2005
II.c - Odbor a program
Výtvarné umenia - Socha, objekt, inštalácia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
VŠVU, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava
II.b - Rok
2007
II.c - Odbor a program
Výtvarné umenia - Socha, objekt, inštalácia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
VŠVU, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava
II.b - Rok
2014
II.c - Odbor a program
výtvarné umenie
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
odborný asistent VŠVU, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava plný úväzok

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Sochárske techniky - drevo, kameň II Výtvarné umenie - socha, objekt, inštalácia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
77
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
57
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
35
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
11
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.Samostatná výstava: rok 2017/18, Psycho – Vertical, kurátorka: Elena Sorokina, Kunsthalle Bratislava, Slovensko
2.Samostatná výstava: rok 2015: Cardinality, Regional Gallery in Liberec, Česká Republika
3.Samostatná výstava: rok 2016 Up the Middle of the Wall, Galerie mesta Blanska, Blansko, Czech Republic
4.Samostatná výstava: rok 2018 Vertical, Bluerider ART, Taipei, Taiwan
5.Samostatná výstava: rok 2019 The Impossible Is Just One of The Possibilities, Le Guern gallery, Warsaw, Poland
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.Účasť na kolektívnej výstave: rok 2021, Triennale Brugge: TraumA, kurátori: Till-Holger Borchert Michel Dewilde Els Wuyts Santiago De Waele, Brugge, Belgicko
2.Účasť na kolektívnej výstave: rok 2021, Sonsbeek´s 20→24 Conjunctions programme, international contemporary art exhibtion, Arnhem,Holandsko
3.Účasť na kolektívnej výstave: rok 2020 Middle European Mysticism, Thomas Erben Gallery, New York, USA
4.Účasť na kolektívnej výstave: rok 2019 Lijf & Beeld, kurátorka: Els Wuyts, Kunstencentrum Ten Bogaerde, Koksijde, Belgicko
5.Účasť na kolektívnej výstave: rok 2018, Biennale Gherdeina, kurátor: Adam Budak, Ortisei, Taliansko
VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.GERÁT Ivan, ZERVAN Marian, Images, Media and Idols /An Explanation od Štefan Papčos Work Citizens/ Artium Quaestiones XXVII, UNIWERSYTET IM ADAMA MICKIEWICZA V POZNANIU INSTYTUT HISTORII SZTUKI, p. 171-195, Poznaň 2016, Poľsko
2.ESPEN, Silvia.:Art Press Paris, p. 68 – 70, October 2014
3.BLAASSE Bas, De kieteldood of subliem bevriezen, 'Stalen' in galerie De Filatuur, Hart-Magazine.be, Belgicko, Apríl/Máj 2021,
4.GRIBAUMONT Gwennaellle, Trois destins en chemin, La Libre, p.18, Brusel, Belgicko
5.VERMEUELEN Pieter: Štefan Papčo, 15.6.2020, Hart-Magazine.be, Belgicko
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.Účasť na kolektívnej výstave: rok 2018, Vertical, Gkg / Gesellschaft für Kunst und Gestaltung, Bonn, Nemecko
2.Účasť na kolektívnej výstave: rok 2015 Rekonštrukcie, Slovenská národná galéria, Bratislava, Slovensko
3.Účasť na kolektívnej výstave: rok 2020 – 21 In a Long Blink of an Eye, HISK laureates exhibition, kurátorka: Daniella Géo, Gosset site, Brusel, Belgicko
4.Účasť na kolektívnej výstave: rok 2019 XIII Bienal de la Habana | collateral, Havana, Cuba
5.Účasť na kolektívnej výstave: rok 2020 – 21 BEESTIG?, Stichting IJsberg,cStadsfestival Damme, Belgium

IX. - Iné relevantné skutočnosti