DOKUMENT
Meno a priezvisko doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Piaček
I.2 - Meno
Martin
I.3 - Tituly
Doc.
I.4 - Rok narodenia
18.2.1972
I.5 - Názov pracoviska
Katedra Intermédií
I.6 - Adresa pracoviska
VŠVU, Hviezdoslavovo námestie 18, Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
Vedúci Ateliéru vvv na Katedre intermédií
I.8 - E-mailová adresa
martinpiacek@hotmail.com
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11730?mode=full&do=filterForm-submit&name=Martin&surname=Pia%C4%8Dek&university=706000000&sort=surname&employment_state=no&advanced=on&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Výtvarné umenie

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
1998
II.c - Odbor a program
Sochárstvo
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
2000
II.c - Odbor a program
Sochárstvo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
2006
II.c - Odbor a program
Socha-Objekt-Inštalácia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
2007
II.c - Odbor a program
Socha-Objekt-Inštalácia
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Vedúci ateliéru, docent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2018
Odborné predmety, docent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2014
Odborné predmety, odborný asistent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2010
Asistent ateliéru Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2004

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Ateliér vvv, Katedra intermédií Umenie Umenie Umenie
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
4
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
10
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
8
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
80
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
64
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
42
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
22
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
10/22
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
9/16
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

2016 - RIAP – Reincontre Internationale D´Art Performance, Québec (CA)

2.2016 – 2017 Universal Hospitality 1 a 2 Viedeň (AT) a Praha (CZ)
3.2012 – 2015 Private Nationalism, medzinárodný výstavný projekt (Pécs, Praha, Bratislava, Dresden, Krakow, Berlin, Košice)
4.

2018 - Study for Dormant Orchard, Karlin Studios, Praha (CZ)

5.

2016 – A je tu zas? Slovenský štát v súčasnom umení, KHB

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

2016 – 2017 Universal Hospitality 1 a 2 Viedeň (AT) a Praha (CZ)

2.

2021 - Metaforum, Gallery Vunu, Ortodox Synagogue Košice

3.

2020 - SAD. Stručný archív daru, GJK Banská Štiavnica

4.

2019 - Cosy Cosmos Cosmetics, SNG Schaubmarov mlyn Pezinok

5.

2017 – Collective Collection, Tranzit Bratislava

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.2016 Universal Hospitality, Viedeň (AT) 1. Fessler, Anne Katrin: „Universal Hospitality“: Gastfreundschaft vor begrenzten Horizonten, in: derStandard.at, 24. 5. 2016, http://derstandard.at/2000037586733/Universal-Hospitality-Gastfreundschaft-vor-begrenzten-Horizonten 2. Horváth, Bence: Mi történik, ha valahol tényleg megjelennek a bevándorlók?, In: 444.hu, 7.6. 2016, https://444.hu/kereses?q=Horv%C3%A1th%2C+Bence%3A+Mi+t%C3%B6rt%C3%A9nik%2C+ha+valahol+t%C3%A9nyleg+megjelennek+a+bev%C3%A1ndorl%C3%B3k 3. Spiegler, Almuth: Die schwere Kunst der Gastfreundschaft, In: Presse, 27. 5. 2016, s. 25 4. „Universal Hospitality“: Bedrückend aktuelle Festwochen-Austellung, In: APA, 24. 5. 2016, https://www.aomweb.apa.at/portal/restricted/text.htm?txtSession=jbpsyvhyA7zF8Jd-FkPAa6GxcDisFwGuZUqtFijm&hist=0&index=6&scrollPos=0 5. Uličianska, Zuzana: Útok na moslimov premietajú vo Viedni, In: sme, 9. 6. 2016, https://kultura.sme.sk/c/20186741/utok-na-moslimov-premietaju-vo-viedni.html 6. Luxner, Johannes: Brot aus Omas zermahlenen Möbeln, In: orf.at, 25. 5. 2016, http://orf.at/festwochen16/stories/2340580/ 7. NS: Ausradiert: Wenn aus Nachbarn Gegner werden. In: Falter Woche, n° 22, 1. 6. 2016, s. 31
2.2014 Privátny nacionalizmus 1. Kukurová, Lenka: Škodlivosť privátneho nacionalizmu. In: artalk.cz, 12.5.2014, http://artalk.cz/2014/05/12/skodlivost-privatneho-nacionalizmu/ 2. Tajkov, Peter: Privátny nacionalizmus v Kunsthalle v Košiciach, In: hentak, 1.5.2014, http://hentak.sk/recenzia-private-nationalizmus-v-kunsthalle-kosice/ 3. Németh, Jana: Kto sme my a kto sú tí druhí? V Košiciach je výstava o návrate nacionalizmu. In: kultúra Sme, 7.4.2014, https://kultura.sme.sk/c/7162994/kto-sme-my-a-kto-su-ti-druhi-v-kosiciach-je-vystava-o-navrate-nacionalizmu.html 4, Kukurová, Lenka: Privátny nacionalizmus. In: FlashArt CZ/SK, n° 31, vol. VI, jún-spetember 2014 5. Pálfalvi, Lajos: Fujara. Privát nacionalizmus, Kassa, Kunsthalle. In: Balkon, 21. évf, 3. sz., 2014, s. 18-20 6. Németh, Jana: Vlajkou na zemi urazil Čechov aj Slovákov. Je to problém za štátne?, In: sme, 11. 6. 2014, https://kultura.sme.sk/c/7234160/vlajkou-na-zemi-urazil-cechov-aj-slovakov-je-to-problem-za-statne.html 7. Gregor, Richard; Jablonská, Beáta: Rozhovor - Sme pripravení na úspech našich umelcov?, artdispečing.sk, 9. 12. 2016, http://www.artdispecing.sk/dialogy/richard-gregor-beata-jablonska/ 8. Kukurová, Lenka: Privátny nacionalizmus v Košiciach. In: týždeň., 21. 4. 2014, https://www.tyzden.sk/casopis/15429/priv-tny-nacionalizmus-v-ko-iciach/
3.2017 Teplo zvuku, slabosť zeme 1. Tallósi, Béla: Életünk gyűrődései futószalagon. In: Új Szó 9.12. 2017 https://archivum.ujszo.com/napilap/kultura/2017/12/09/eletunk-gyurodesei-futoszalagon 2. Németh, Jana: Ako zmerať svet plný nemerateľných citov. In: Denník N 25.1.2018 https://dennikn.sk/1009075/ako-zmerat-svet-plny-nemeratelnych-citov/
4.2016 A je tu zas 1. Janoušková, Pavla: Slovenská propaganda včera i dnes In: Fullmoonzine.cz http://www.fullmoonzine.cz/clanky/slovenska-propaganda-vcera-i-dnes 2. Vilikovská, Zuzana: Slovak wartime state in modern art In: Slovak Spectator https://spectator.sme.sk/c/20417765/slovak-wartime-state-in-modern-art.html#storm_gallery_54043 3. Kralovič, Ján: Výstavný aktivizmus In: Artalk.cz 9.1.2017 http://artalk.cz/2017/01/09/vystavny-aktivizmus/ 4. Gyárfášová, Oľga: Majväčšie trapasy slovenskej histórie? Napríklad slovenský štát In: Sme 12.1.2017 https://kultura.sme.sk/c/20431508/najvacsie-trapasy-slovenskej-historie-napriklad-slovensky-stat.html 5. Beskid, Vladimír: Potrebná lekcia histórie In: Pravda 20.1.2017 https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/416706-a-je-tu-zas-potrebna-lekcia-historie/
5.2014 SNP - Nepovinná výstava 1. Tajkov, Peter: Recenzia. Nepovinná výstava v Hale umenia Košice In: Hentak 18. 8. 2014, FlashArt http://hentak.sk/recenzia-nepovinna-vystava-kosicka-hala-umenia/ http://flashart.cz/clanek/1068/Nepovinn%C3%A1-v%C3%BDstava-Kunsthalle/Hala-umenia-/-Ko%C5%A1ice-(PETER-TAJKOV) 2. Kukurová, Lenka: Politická výstava nepoplatná politike In: Pravda 8. 9. 2014 https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/329247-politicka-vystava-o-snp-nepoplatna-politike/
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.2016 – spoluriešiteľ excelentného pracoviska KI VŠVU, IN/OUT
2.2016 – hlavný riešiteľ grantu Patterns Lectures na realizáciu prednáškového cyklu Soft Norm
3.2014 – 2016 vedúci projektu KEGA Nové prístupy v presadzovaní súčasného vizuálneho umenia
4.2015 – spoluzakladajúci člen platformy KU.BA (https://kulturnabratislava.sk/)
5.2012 – 2015 kurátor a producent veľkorozmerných priestorových inštalácii na Námestí slobody v Bratislave v rámci projektu Bod 0 občianskeho združenia Verejný podstavec (výtvarné realizácie od Pawla Alhamera, Ilony Németh, Krištofa Kinteru a Szabolcsa KissPála)

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Predseda Akademického senátu VŠVU VŠVU Bratislava 2018-2022
Podpredseda Akademického senátu VŠVU VŠVU Bratislava 2018 -2022
Člen Umeleckej rady VŠVU VŠVU Bratislava od 2019
Člen Fakultná odborová komisia TUKE Košice TUKE Košice od 2015
Člen Pomníkovej komisie hlavného mesta Bratislava Poradný orgán primátora Bratislavy 2015 - 2020

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Bezalel Academy of Arts and Design, MA Tel Aviv, Izrael Second Semester 2021/2022 interný kontrakt
Bezalel Academy of Arts and Design, MA Tel Aviv, Izrael 10. – 16.3.2019 Erasmus+
Bezalel Academy of Arts and Design, MA Tel Aviv, Izrael 2. – 8.3.2018 Erasmus+
CEU Budapest, Department of History Budapest, Hungary 23. -24.1.2018 Erasmus+

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Založenie a dramaturgia teoretickej platformy Liquid Dogmas (www.liquiddogmas.org)

Spoluzaloženie výstavného formátu DISTO (www.disto.sk)

člen odbornej komisie na Fonde pre výtvarné umenie od 2017

štatutár občianskeho združenia Verejný podstavec (www.verejnypodstavec.com) od 2010

Písanie oponentských posudkov, účasť na rôznych odborných komisiách na iných univerzitách, grantová a organizačná činnosť.

Dátum poslednej aktualizácie
13.11.2022