DOKUMENT
Meno a priezvisko Mgr. art. Michal Černušák, ArtD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Černušák
I.2 - Meno
Michal
I.3 - Tituly
Mgr.art, ArtD
I.4 - Rok narodenia
1982
I.5 - Názov pracoviska
Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Hviezdoslavovo námestie 18
I.6 - Adresa pracoviska
Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
odborný asistent
I.8 - E-mailová adresa
mcernusak@gmail.com

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení
II.b - Rok
2007
II.c - Odbor a program
Maliarstvo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení
II.b - Rok
2011
II.c - Odbor a program
Maliarstvo
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Ateliérová výučba: Prípravný ateliér Maliarstvo 1. Umenie
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Maliarstvo 1. Umenie
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.2 - Počet obhájených prác

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
110
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
35
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
53
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
18
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
21
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
11
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

2009- La Biennale JCE de Montrouge, à la Fabrique, Parise, France

2.2008- PULSE, Pier 42 Soho, New York, USA
3.2007- ESSL AWARD, Sammlung Essl, Wien-Klosteneuburg, Rakúsko
4.2009- Unnatural selection, Kroart gallery, Wien, Austria
5.2009- Perfect Asymmetry II, Donumenta, Regensburg, Germany
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.2020- EUCA49845 - Ivan Csudai - Michal Černušák: MODRÁ LAMPA; Múzeum Vojtecha Löfflera / ČERNUŠÁK, Michal (1982), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra maliarstva; Kategória: ZZV; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Ivan Csudai - Michal Černušák: MODRÁ LAMPA (24. 06. - 02. 08. 2020 : Košice, Slovensko); Charakteristika: výstava 2 autorov; kurátor výstavy: PhDr. Vladimír Beskid; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 24. 06. - 02. 08. 2020; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: pozvánka, plagát, tlačová správa, screenshot web stránky, fotodokumentácia z výstavy, link na web stránky; odkaz na internetový zdroj ; Ďalšie údaje: Výstavný projekt prináša profilovú prezentáciu dvoch popredných slovenských umelcov Ivana Csudaia a Michala Černušáka.
2.2020- EUCA49513 - Michal Černušák, Marek Kvetan: ČIERNY KVET; Galéria Jána Koniarka v Trnave, Koppelová vila / ČERNUŠÁK, Michal (1982), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra maliarstva; Kategória: ZYY; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Michal Černušák, Marek Kvetan: ČIERNY KVET (30. 01. - 15. 03. 2020: Trnava, Slovensko); Charakteristika: výstava, kurátor výstavy: Vladimír Beskid; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 30. 01. 2020 - 15. 03. 2020; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: plagát, pozvánka, screenshot web stránky, tlačová správa, fotografie z výstavy, link na web stránky; odkaz na internetový zdroj
3.2021- Corpo-Ratio, Danubiana, Bratislava, Samostatná výstava https://www.danubiana.sk/en/vystavy/corpo-ratio-1
4.2019: EUCA46207 - City Mejkap; Galerie U Bílého jednorožce / ČERNUŠÁK, Michal (1982), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra maliarstva; Kategória: ZVZ; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: City Mejkap (06. 09. - 10. 11. 2019 : Klenová, Česká republika); Charakteristika: výstava, kurátor výstavy: Vladimír Beskid; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 06. 09. - 10. 11. 2019; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: pozvánka, screenshot relevantnej web stránky, tlačová správa, kurátorský text, scan z katalógu z výstavy, link na relevantnú web stránku; odkaz na internetový zdroj ; Ďalšie údaje: Výstavný projekt prinášajúci prezentáciu súčasného slovenského umenia v českom prostredí. Táto výstava slovenských umelcov/-kýň strednej a mladšej generácie je pripravená v spolupráci s Galériou Jána Koniarka v Trnave. Po jej uvedení v Klatovách (09 - 11/2019) bude reprízovaná v Galérii UFFO - SCT v Trutnove (11/2019 - 01/2020).
5.2019- EUCA42134 - Plus - Mínus : Současné slovenské umění ze zbírek galerie města Bratislavy; Oblastní galerie Liberec / ČERNUŠÁK, Michal (1982), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra maliarstva; Kategória: ZVZ; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Plus - Mínus : Současné slovenské umění ze zbírek galerie města Bratislavy (27.9.2018 - 6.1.2019 : Liberec, Česká republika); Charakteristika: Výstava; Kurátorka: Zuzana Štěpanovičová; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 27.9.2018 - 6.1.2019; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Pozvánka; web-screenshot; odkaz na internetový zdroj
VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.Mad News, Albertina, Akvizícia diela, Viedeň, 2020
2.Kol. autorov: Päťdesiat súčasných umelcov na Slovensku / Fifty Contemporary Artists in Slovakia. Bratislava : Slovart, 2014;
3.Genetické baroko Michala Černušáka. In SME, 20. 11. 2009;
4.11+1 Čúzyová Silvia, Csudai Ivan Kniha Citace v seznamu literatury: ČÚZYOVÁ, Silvia a Ivan CSUDAI. 11+1: Dávid Baffi, Andrea Bartošová, Roman Bicek, Michal Czinege, Michal Černušák, Eva Činčalová, Ľudmila Hrachovinová, Lenka Kamínková, Juliana Mrvová, Rastislav Sedlačík, Erik Šille + Ivan Csudai. Bratislava: Dom umenia, 2009, [78] s. ISBN 3139259768 (Brož.).
5.Biografia autora Michala Černušáka- Playing With God, Michalovič, Peter, 1960-, Kisová, Gabriela (Author) Ďalší autori: Chalány, Marek (Photographer) Médium: Kniha Jazyk: Slovak English Vydané: Bratislava : Tympanon, 2011. Vydanie: 1. slov. vyd. Témy: Černušák, Michal, > 1982- výtvarní umelci Artists slovenské výtvarné umenie Slovak art Slovensko Slovakia reprodukcie umeleckých diel Original art reproductions ISBN: 9788096938575 (viaz.) Fyzický popis: [52] s. : fareb. ilustr. ; 32 cm.
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.2018- EUCA41968 - Bakelit; Herman Ottó Múzeum - Miskolci Galéria / ČERNUŠÁK, Michal (1982), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra maliarstva; Kategória: ZVX; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Bakelit (14.6. - 28.7.2018 : Miškolc,Maďarsko); Charakteristika: Výstava, Kurátor: Vladimr Beskid; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 14.6. - 28.7.2018; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Pozvánka;; odkaz na internetový zdroj
2.2018: EUCA41972 - Maľbou vanie, sochou mrazí...; Galéria umelcov Spiša / ČERNUŠÁK, Michal (1982), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra maliarstva; Kategória: ZVY; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Maľbou vanie, sochou mrazí... (25.7. - 2.12. 2018 : Spišská Nová Ves, Slovensko); Charakteristika: Výstava,Kurátor: Vladimír Beskid; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 25.7. - 2.12. 2018; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Pozvánka-plagát;; odkaz na internetový zdroj
3.2017: EUCA37877 - Nie sme tvoje hračky / We are not your toys; Galéria Schemnitz / ČERNUŠÁK, Michal (1982), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra maliarstva; Kategória: ZYV; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Nie sme tvoje hračky / We are not your toys (7.4. - 21.5.2017 : Banská Štiavnica, Slovensko); Charakteristika: Samostatná výstava, dvojica autorov M.Černušák a M.Kvetan; Repríza výstavy bola realizovaná vo Zvolene, priložená dokumentácia (V Galérii na Tehelnej-Zvolen: 4.9.-5.10.2017); Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 7.4. - 21.5.2017; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: web-pozvánka; web-o výstave, projekte, o autoroch, kurátorský text;; odkaz na internetový zdroj ; Ďalšie údaje: Repríza výstavy bola realizovaná vo Zvolene, priložená dokumentácia (V Galérii na Tehelnej-Zvolen: 4.9.-5.10.2017)
4.2018- EUCA41833 - Tatroman / Současné slovenské umění; Galerie českých center / ČERNUŠÁK, Michal (1982), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra maliarstva; Kategória: ZVX; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Tatroman / Současné slovenské umění (11.5.- 20.6.2018 : Praha, Česká republika); Charakteristika: Výstava; Kurátro: Vladimír Beskid; 4 veľkoformátové diela ;; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 11.5.- 20.6.2018; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: web-screenshot-pozvánka- vystavujúci autori; Web-link;; odkaz na internetový zdroj ; Ďalšie údaje: 4 veľkoformátové diela
5.2018- EUCA41829 - Hledání hranic malby v postmediálním prostředí; Galerie výtvarného umění v Ostravě / ČERNUŠÁK, Michal (1982), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra maliarstva; Kategória: ZVX; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Hledání hranic malby v postmediálním prostředí (26.1.- 25.3.2018 : Ostrava, Česká republika); Charakteristika: Výstava;; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 26.1.- 25.3.2018; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Web-screenshot+pozvánka, vystavujúci autori;; odkaz na internetový zdroj ; Ďalšie údaje: Výstava bola prezentovaná v štyroch ostravských galériách

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Konferencia, Prednáška- prednášajúci, Usporiadateľ sympózia, spolukurátor výstavy Dambusters,Galéria živa, Zvolenský zámok 9.-31.1.2011
Konferencia, Prednáška- prednášajúci Consistent, Oravská galéria, Dolný Kubín 2.5-9.5.2011
Konferencia, Prednáška- prednášajúci Kritikon, Múzeum Vojtecha Lofflera, Košice 27.1.-29.1. 2019
Konferencia, Prednáška- prednášajúci ArtD.1, Dom Umenia, Bratislava 6.6-8.6.2013
Konferencia, Prednáška- prednášajúci La Biennale JCE Montrouge Museo di Arte Contemporanea, Paríž, Fracúzsko 25.3.-28.3.2008

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
2018- EUCA41833 - Tatroman / Současné slovenské umění; Galerie českých center / ČERNUŠÁK, Michal (1982), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Katedra maliarstva; Kategória: ZVX; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Tatroman / Současné slovenské umění Galerie Českých center, Praha, Česká republika 25.5.-28.5.2018 Konferencia, prednášajúci
Zsolnay Fabric Pecs, Maďarsko 28.6-1.7. 2016 Prednášajúci, Organizátor workshopu
Kroart Viedeň, Rakúsko 10.11.2009- 15.11.2009 Konferencia, Prednáška- prednášajúci
Essl Museum Klosternoeuburg, Viedeň, Rakúsko 20.4.2011- 21.4.2011 Konferencia, Prednáška- prednášajúci
Fabrica del Arte Cubano Havana, Kuba 24.10.-27.10.2016 Konferencia, Prednáška- prednášajúci
Perfect Asymetry II Regensburg, Nemecko 13.5.-16.5.2008 Konferencia, Prednáška- prednášajúci

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
- účasť na medzinárodných výstavách - kurátorská činnosť výstav - Vedenie galérie a galerijná činnosť: Michal Černušák Gallery