DOKUMENT
Meno a priezvisko doc. Mgr. Emőke Vargová
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Vargová
I.2 - Meno
Emőke
I.3 - Tituly
Mgr., doc.
I.4 - Rok narodenia
1965
I.5 - Názov pracoviska
Kabinet kresby, VŠVU
I.6 - Adresa pracoviska
Kabinet kresby, VŠVU, Koceľova 23
I.7 - Pracovné zaradenie
vysokoškolský pedagóg, docent
I.8 - E-mailová adresa
vargova@vsvu.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11779
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Umenie

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení
II.b - Rok
1991
II.c - Odbor a program
2.2.1 Výtvarné umenie, Študijný program: Maľba
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
II.b - Rok
2013
II.c - Odbor a program
2.2.1 Výtvarné umenie
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Docent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2014 – 2021
Odborný asistent Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1997 – 2014
1997 – 2001 Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej výchovy, Predmet: intermédiá Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej výchovy 1997 – 2001
1997 – 2011 Koncepcia výučby predmetu: Tvorivý pobyt v krajine VŠVU 1997 – 2011

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Kurzy angličtiny Slovenský inštitút vzdelávania 1999
Práca s fotografickou technikou, počítačové technológie, grafické a prezentačné programy, spolupráca s pedagógmi iných umeleckých škôl VŠVU 1999 - 2022
Kurzy angličtiny VŠVU 2019 - 2022

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Kresba – maľba I., II., III., IV., V., VI., VII Maliarstvo 1. Umenie
Kresba – maľba VIII. doc. Mgr. Emöke Vargová Vizuálne umenia 2. Umenie
Doktorandské konzultácie Výtvarné umenie 3. Umenie
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Maliarstvo (jeden zo zabezpečujúcich pedagógov) 1. Umenie
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
140
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
18
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
300
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
30
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
15
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.

2017     Pertu No.12: Emese Bencúr, Emőke Vargová, Galéria Nové Zámky, /SK/

              

2.

2021 Ši si!, Galéria Schemnitz, Banská Štiavnica, /SK/

              

3.

2013 Zero years in der Slovakei 1999 – 2011, Freies Museum Berlin, Berlin, /D/

4.

2004 Check Slovakia!, Neue Berliner Kunstverein, Berlin, /D/

5.

2001 New Connection – Nové spojenie, The World Financial Center – Coutyard Gallery, /USA/ 

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.

2018     Orient,

               – Kim?, Contemporary Art Center, Riga, /LT/;

               – Bozar, Centre for Fine Arts, Brussels, /B/;

               – Bunkier Gallery of Contemporary Art, Krakov, /PL/

2.

2021 Paralell Viena 2021 Art fair, Semmelweis-frauenklinik, Viedeň, /AT/

3.

2019 Retina: Možnosti malby (1989-2019), 8smička – zóna pro umění, Humpolec, /CZ/

4.

2021 Dioptrie medúzy, MVS „dílna“, Zámek Mikulov, Mikulov, /CZ/

5.

2022 Prológ. 12 farieb reality, SNG, Bratislava, /SK/

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.2019 Retina: Možnosti maľby (1989 - 2019),© Nadační fond OSMIČKA, 2019 TEXTS: Dušan Brozman, Emma Hanzlíková, Aurel Hrabušický, Michal novotný, Eva Skopalová, Petr Vaňous, 2019 Emőke Vargová: str. 223-224 text, 106-107 obrazová priloha
2.

Katalóg: 28. mikulovské výtvarné sympozium "dílna", 28thmikulov art symposium "dílna 10. červenec - 7. srpen 2021 Dioptrie Medúsy, The Dioptre of Medusa;  © Město Mikulov, 2021;

ISBN 978-80-7437-363-3, www.artmikulov.cz,  www.kant-books.cz; reprodukcie: 5-53, 138-141; text, rozhovor s kurátorkou výstavy:str.94-97

3.2018 Zora Rusinová PREMIUM LINE, Profil súčasného umenia , 28.11.2018, str. 118- 130 Emőke Vargová : Premium Line; Galéria mesta Bratislavy - Mirbachov palác / VARGOVÁ, Emőke (1965), VŠ výtvarných umení v Bratislave, Nemá fakulty, Kabinet kresby; Kategória: ZZY; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Emőke Vargová : Premium Line (11.9. - 28.10.2018 : Bratislava, Slovensko); Charakteristika: Výstava; Kurátor: Zora Rusinová;; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 11.9. - 28.10.2018; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Pozvánka;
4.

2017 Katarína Bajcúrová: Slovenské sochárstvo 1945 2015, Socha a objekt, ISBN 9788097184711, počet strán 320,vydavateľstvo Slovart, text a reprodukcia diela: 254, 254

5.

2021 Katalóg: Ši si!, Schemnitz Gallery, Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Text: Zora Rusinová, 19 strán, reprodukcie: 1-19str.,

https://vimeo.com/675416404

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.

2018     PRIME LINE, GMB Bratislava, Mirbachov palác, Bratislava, /SK/

2.

2019     Emőke Vargová: E:V:, Futura Center for Contemporary Art, Praha, /CZ/

               

3.

2022 Emőke Vargová is Divine, Galéria čin čin, Bratislava, /SK/

           

4.

2021 Paralell Viena 2021 Art fair, Galerie Michael Bella, Viedeň, /AT/

5.

2020     Prázdny riadok, At Home Gallery, Synagóga Šamorín, /SK/ 

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Workshop Obraz a text /Žofia Dubová, Doktorandka/ VŠVU júl: 6. 7.- 9.7.2021

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
dílna Mikulov, art symposium Regionální Muzeum v Mikulově, Město Mikulov 28. ROČNÍK - MIKULOVSKÉ VÝTVARNÉ SYMPOZIUM “Dílna“ 10. 7. – 7. 8. 2021 realizácia projektu, prednáška o tvorbe
2003 Program Európskej únie Culture 2000 O. K Centrum für Gegenwartkunst, Linz /A/, 1.September- 12.oktober 2003 Príprava a realizácia výstavy Re:Location 5, prednáška o tvorbe
Dobrotvorno družstvo PANONIJA Charity Association Novi Sad, YU 15.9. - 19.9. 2001 Monitoring realizácie výstavy Hladiny žitej reality, multimedionálna akcia žiakov vysokých škôl, Kulpin, prednáška o tvorbe
Galerie u bílého jednorožce nám. Míru 149, 339 01 Klatovy, CZ 1.12.- 2.12. 2002 Prednáška o autorskej tvorbe v rámci výstavy, 952AG
The foundation for a Civil society, Contemporary Art Agency - International Open House, Headlands Center for the Arts, Fort Barry – San Francisco; NY, USA August - november 1999 realizácia projektu, prednáška o tvorbe
Nadácia Binz 39 Sihlquai, Zürich, CH marec – september 1995 realizácia výstavného projektu, prednáška o tvorbe

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
- Účasť a prezentácia na medzinárodných výstavách v rámci spoločného projektu KK prezentujúcich autorskú tvorbu členov kabinetu kresby - Účasť a prezentácia na domácich a medzinárodných výstavách v rámci spoločného projektu KK prezentujúcich študentské práce - Organizovanie a vedenie: Večerný kreatívny kurz“, kurz určený pre verejnosť a študentov Katedry maľby a iných médií - Organizovanie študentských výstavných projektov zameraných na problematiku širšieho vnímania média kresby v rámci školy na Koceľovej 23, realizácia publikácie z tejto činnosti / Blurb, edícia Hm, hm... / VARGOVÁ, Emőke, Názov: 1 zväzok : Dobrodružstvo hľadania dočasnej rovnováhy medzi faktami : 2 zväzok : Sledovanie dôvernosti /; a propagovanie výstupov na prednáškach - Garancia študentských projektov
Dátum poslednej aktualizácie
05.12.2022