DOKUMENT
Meno a priezvisko doc. MA Blanka Cepková
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Sídlo vysokej školy Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Cepková
I.2 - Meno
Blanka
I.3 - Tituly
Doc. M.A.
I.4 - Rok narodenia
1966
I.5 - Názov pracoviska
VŠVU
I.6 - Adresa pracoviska
Hviezdoslavovo nám. 18 Bratislava 81102
I.7 - Pracovné zaradenie
vedúca ateliéru
I.8 - E-mailová adresa
cepkova@vsvu.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
www.portalvs.sk/sk
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Umenie

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola uměleckoprúmyslová - Praha Č.R.
II.b - Rok
1992
II.c - Odbor a program
Textilní alternativa
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Vysoká škola výtvarných umení - Bratislava
II.b - Rok
2012
II.c - Odbor a program
výtvarné umenie
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
vysokoškolský pedagóg docent, vedúca aeliéru Textilnej tvorby v priestore VŠVU Hviezdoslavovo nám. 18 Bratislava 81102 2012
vysokoškolský pedagóg, vedúca aeliéru Textilnej tvorby v priestore VŠVU Hviezdoslavovo nám. 18 Bratislava 81102 2009 - 2012
Vysokoškolský pedagóg, vedúca prípravného kurzu textilnej tvorby a dizajnu VŠVU Hviezdoslavovo nám. 18 Bratislava 81102 2004 - 2009,
Učiteľ výtvarného odboru ZUŠ Svätý Jur 2004 - 2009
Lektor - výtvarné vedenie kurzov paličkovanej čipky ÚĽUV 2003

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Navrhovanie tkanín v komponovaných väzbách Lektorka: Elisabeth Stötzler (AT) VŠVU Bratislava 2018
Školenie na obsluhu digitálneho žakárového tkáčskeho stroja TC2 - školitel: Cathryn Amidei Tronrud Engineering Norsko 2014
Kurz anglického jazyka Akademia Istropolitana Nova 2012 - 2015
Arahne CAD system školiteľ: Dušan Peterec Slovinsko VŠVU Bratislava 2013

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Ateliér textilnej tvorby v priestore textilná tvorba bakalárske štúdium umenie
Ateliér textilnej tvorby v priestore textilná tvorba magisterské štúdium umenie
Ateliér textilnej tvorby v priestore textilná tvorba doktorandské konzultácie umenie
Ateliér textilnej tvorby v priestore textilná tvorba Bakalárska práca, konzultácie , vypracovanie umenie
Ateliér textilnej tvorby v priestore textilná tvorba magisterská diplomová práca, konzultácie, vypracovanie umenie
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
27
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
26
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Tafting Textilná tvorba magisterský umenie
Digitálna výšivka ihlou textilná tvorba magisterský umenie
workshop textilná tvorba bakalársky umenie

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
73
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
13
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
53
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
10
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
8/2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1.Objekt OSOBNÁ IDENTITA - RAUMLICHE OBJEKTE IM EXPERIMENT 2010 - Kulturhof zum Guldenen Kronbacken, Erfurt, Nemecko
2.Smaltované diely pre KÓPIU KORUNY CISÁROV SVÄTEJ RÍŠE RÍMSKEJ 2009 - Vytvorené pre expozíciu do kaplnky Svätého Kríža, na hrade Karlštejn. Č.R.
3.GOLD AND SILVER JEWELRY THE TRANSFORMATION OF A TRADITION IN THE 20 TH CENTURY 2007 - Hermitage Sankt Petrberg, Rusko
4.Ihlica UFO - MIKROMEGAS, 2004 - Oratorio di San Rocco, Musei Civici agli Eremitani, Padua, Taliansko 2003 - John Curtin Gallery, Curtin University of Technology, Perth, Austrália 2003 - Powerhous Museum, Sydney, Austrália 2002 - Gallery YU, Hiko MizunoColege of Jewelry, Tokio, Japonsko 2002 - Musée de ĺ horlogerie et de ĺ emaillerie, Geneva, Švajčiarsko 2002 - American Craft Museum, New York USA 2001 - Galerie fur angevante Kunst, BKV Mnichov, Nemecko
5.1996 The Cooper Hewitt National Design Musseum New York USA - dielo v zbierke - VULKÁN II - brošňa, kovové a ľanové nite.
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1.Schmuck Wander vol.5 Umelecko priemyselné múzeum Praha Č.R. 8.10.- 17.11.2020
2.Textile Art of Today, 5. medzinárodné trienále textilu. 8.9._11.11.2018 Danubiana Meulensteen Art Museum Bratislava, Tatranská galéria v Poprade, Slovácke Muzeum v Uherskom Hradišti, Pest Vigadó Gallery v Budapešti a Muzeum Historyczne v Bielsko–Białej - Poľsko.
3.Zóna bez hraníc Galerie N Jablonec nad Nisou 7.11. - 28.11. 2017 Smetana Q Praha 25.11. - 22.2.2018 Galéria Umelka Bratislava 28.2. - 18.3.2018 Muzeum Miedzi Legnice Poľsko 1.5. - 10.6.2018 výber z tvorby súčsných českých a slovenských autorov umeleckého šperku kurátori: Kindl Steffanová, Vernerová Volná, Hriešik Nepšinská.
4.Umění emailu Technika smaltu Technické Muzeum v Brne výstava, výber z artefaktov umeleckej produkcie a technických produktov z 19. a 20. stor. 31.10. 2017 - 3.6.2018
5.KRÍŽOVÁ CESTA - pre mesto Svätý Jur 2017- cena za príkladnú obnovu od Bratislavského samosprávneho kraja
VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1.Schmuck Jewelry, Idee - Konzept Petra Hölscher Die Neue Sammlung, Danner - Stiftung, arnoldsche Art Publishers. Mníchov 2020 – ISBN 978-3-89790-585-6
2.Umenie emailu technika smaltu/ Rozkvet smaltu v stredoveku / Magdalena Urbanová Brno, 2017: Technické múzeum v Brne, ISBN 978-80-87896-45-7. p.- 28, 29. www.tmbrno.cz http://www.technicalmuseum.cz/akce/umeni-emailu-technika-smaltu/ https://mck.technicalmuseum.cz/publikace/odborne-kolektivni-monografie-a-casopis-fkr/umeni-emailu-technika-smaltu/ https://www.gotobrno.cz/akce/umeni-emailu-technika-smaltu/ https://www.databazeknih.cz/knihy/umeni-emailu-technika-smaltu-361228 http://www.jizni-morava.cz/akce/59604-umeni-emailu-technika-smaltu https://www.tyden.cz/rubriky/kultura/umeni/nova-expozice-v-technickem-muzeu-predstavi-smaltovane-vyrobky_452538.html
3.10 Years of Design and Craft Competition Rings in Water / Viera Kleinová Bratislava, 2009: Ústredie ľudovej umeleckej výroby, year.- 10.
4.1996 The Cooper Hewitt National Design Musseum New York USA - dielo v zbierke - VULKÁN II - brošňa, kovové a ľanové nite.
5.Čas a súvislosti / Ľubomír Podušel Bratislava, 1996: Nitrianska štátna galéria, ISBN 80-85746-14-X. p.- 378-379.
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1.Vedenie projektu, KEGA, Myslieť globálne, tvoriť lokálne, projekt č. 007VŠVU-4/2020
2.ůčasť na vedení medzinárodného projektu, INTERREG – Dizajn a inovácie, Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe, spolupráca so Slovenským centrom dizajnu (SCD) Bratislava, Museum für angewandte Kunst (MAK) Viedeň, Universität für angewandte Kunst Wien (die ANGEWANDTE) Viedeň, Rakúsko 2019
3.2016 SENCE - EXPERIENCE. Fond na podporu umenia 16-510-00284 / vedenie projektu Projekt je zameraný na prezentáciu a propagáciu najúspešnejších študentských a pedagogických prác textilného umenia v ateliéri Textilnej tvorby v priestore. Odprezentujeme zameranie ateliéru formou výstavy so sprievodným katalógom vTextilnom centre v Haslachu - Rakúsko. Súčasťou projektu je aj naša účasť na medzinárodnom sympóziu pedagógov zeurópskych univerzít. Textilné centrum v Haslachu prepája kontakty a medziodborovú spoluprácu z oblasti textilného priemyslu, múzejníctva, umeleckého prostredia a vzdelávania aj s medzinárodným pôsobením. Je kontaktným miestom pre špecialistov. Podporuje mladých výtvarníkov a dizajnérov. Spolupracuje s viacerými univerzitami, organizuje odborné workshopy a prezentácie, preto vnímame tohto partnera ako strategicky dôležitého pre vytvorenie nových kontaktov. Projekt je zameraný na zintenzívnenie spolupráce s textilným centrom v Haslachu a zapojenie sa do medzinárodnej siete s európskymi vysokými školami s textilným zameraním.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Členstvo v akademickom senáte VŠVU 2008 -2010
Členstvo v galerijnej rade Galéria Medium, VŠVU 2009
Kurátorský výber a členstvo v odbornej porote International Triennal of Textile 2009

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
University College of Southeast Norway / Department of Norweg Culture, Rauland NORWAY 08.02.2019 - 20.02.2019 ERAZMUS, pracovný kontakt stian.roland@usn.no
Universita degli Studi di Roma ,,La Sapienza" Piazzale Aldo Moro 5 00185 - Roma, RM, ITALY 30.4. - 2.5. 2019 ERAZMUS, pracovný kontakt Romana Ando.
Høgskolen i Sørøst Rauland NORWAY 12. 8. 2016, - 21.8. 2016 Grantová schéma Norské fondy, pracovný kontakt: Bodil Akselvoll.
Textiles Zentrum Haslach Rakúsko 1. - 4. 11. 2016 Pozvanie, pracovný kontakt: Christina Leitner
Telemark University College, Faculty of Art, Folk Culture and Teacher Education, Norsko, Rauland 9.2.2014 - 17.2.2014 ERAZMUS pracovný kontakt:Bodil Akselvoll.
Telemark University College, Norsko, Rauland február 2013 ERAZMUS pracovný kontakt: Bodil Akselvoll.

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
Vlastná umelecká tvorba, účasť na sympóziách, konferenciách, workshopoch, konzultačná činnosť, vzdelávacia a prezentačná činnosť, organizačná činnosť súvisiaca schodom ateliéru a aj odborných predmetov, kooperácia so zahraničnými subjektami v rámci mobility študentov a pedagógov, prijímacie pohovory na všetkých stupňoch, individuálne konzultácie pre študentov a záujemcov o štúdium, písanie oponentských posudkov, vedenie workshopov na škole, organizácia prednášok, workshopov s expertami z externého prostredia školy,