DOCUMENT
Name and surname prof. PhDr. Zdenko Kolesár, PhD.
Document type: Research/art/teacher profile of a person
The name of the university Academy of Fine Arts and Design Bratislava
The seat of the university Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

I. - Basic information

I.1 - Surname
Kolesár
I.2 - Name
Zdenko
I.3 - Degrees
Prof. PhDr. PhD.
I.4 - Year of birth
1960
I.5 - Name of the workplace
Academy of Fine Arts and Design Bratislava
I.6 - Address of the workplace
Hviezdoslavovo nám. 18 , Bratislava
I.7 - Position
professor
I.8 - E-mail address
kolesar@vsvu.sk
I.9 - Hyperlink to the entry of a person in the Register of university staff
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/11754
I.10 - Name of the study field in which a person works at the university
Art, Art and Culure Sciences

II. - Higher education and further qualification growth

II.1 - First degree of higher education
II.2 - Second degree of higher education
II.a - Name of the university or institution
Comenius University in Bratislava, Faculty of Philosophy
II.b - Year
1983
II.c - Study field and programme
Art History
II.3 - Third degree of higher education
II.a - Name of the university or institution
Slovak Technical University in Bratislava, Faculty of Architecture
II.b - Year
2001
II.c - Study field and programme
Architecture
II.4 - Associate professor
II.a - Name of the university or institution
Slovak Technical University in Bratislava, Faculty of Architecture
II.b - Year
2004
II.c - Study field and programme
Design
II.5 - Professor
II.a - Name of the university or institution
J.E. Purkyně University in Ústí nad Labem, Faculty of Arts and Design
II.b - Year
2019
II.c - Study field and programme
Visual Communication
II.6 - Doctor of Science (DrSc.)

III. - Current and previous employment

III.a - Occupation-position III.b - Institution III.c - Duration
Internal aspirant Academy of Fine Arts and Design Bratislava 1983-1985
Lecturer Academy of Fine Arts and Design Bratislava 1985-1987
Senior Lecturer Academy of Fine Arts and Design Bratislava 1987-2004
Associate Professor Academy of Fine Arts and Design Bratislava 2004-2019
Professor Academy of Fine Arts and Design Bratislava 2019-

V. - Overview of activities within the teaching career at the university

V.1 - Overview of the profile courses taught in the current academic year according to study programmes
V.1.a - Name of the profile course V.1.b - Study programme V.1.c - Degree V.1.d - Field of study
Interpretational Frameworks of Contemporary Design I, II, III Design, History and Practice of Contemporary Art 2nd (Master) Art,Theory and History of Art and Culture
Problems of Art Media (Design) I, II Design 1st (Bachelor) Art
Analysis of Image (Design) I, II Design 1st (Bachelor) Art
Gallery practice in contemporary art and design History and Practice of Contemporary Art 2nd (Master) Theory and History of Art and Culture
V.2 - Overview of the responsibility for the delivery, development and quality assurance of the study programme or its part at the university in the current academic year
V.2.a - Name of the study programme V.2.b - Degree V.2.c - Field of study
History and Practice of Contemporary Art (one of the responsible teachers) 2nd (Master) Theory and History of Art and Culture
History and theory of visual arts and architecture (one of the responsible teachers) Doctoral's degree Theory and History of Art and Culture
Design (one of the responsible teachers) 1st (Bachelor) Art
V.3 - Overview of the responsibility for the development and quality of the field of habilitation procedure and inaugural procedure in the current academic year
V.3.a - Name of the field of habilitation procedure and inaugural procedure V.3.b - Study field to which it is assigned
Design Art
V.4 - Overview of supervised final theses
V.4.1 - Number of currently supervised theses
V.4.b - Diploma (second degree)
11 (written part)
V.4.c - Dissertation (third degree)
3 (written part)
V.4.2 - Number of defended theses
V.4.b - Diploma (second degree)
Cca 300 (written part)
V.4.c - Dissertation (third degree)
9
V.5 - Overview of other courses taught in the current academic year according to study programmes
V.5.a - Name of the course V.5.b - Study programme V.5.c - Degree V.5.d - Field of study
Introductory course for all study programs 1st (Bachelor) Art
Selected Chapters of Art History All study programs I. Art

VI. - Overview of the research/artistic/other outputs

VI.1 - Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations
VI.1.1 - Number of the research/artistic/other outputs
VI.1.a - Overall
169
VI.1.b - Over the last six years
33
VI.1.2 - Number of the research/artistic/other outputs registered in the Web of Science or Scopus databases
VI.1.3 - Number of citations corresponding to the research/artistic/other outputs
VI.1.a - Overall
109
VI.1.b - Over the last six years
39
VI.1.4 - Number of citations registered in the Web of Science or Scopus databases
VI.1.5 - Number of invited lectures at the international, national level
VI.1.a - Overall
25
VI.1.b - Over the last six years
6
VI.2 - The most significant research/artistic/other outputs
1.

KOLESÁR, Zdeno. Kapitoly z dějin designu. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 1st. ed., 2004. ISBN 80-86863-03-4. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2nd. ed., 2009. ISBN 978-80-86863-28-3. 2 editions of a book dealing with world history of product design, 1st ed. 167 pp., 2nd ed. 172 pp.

2.

KOLESÁR, Zdeno. Kapitoly z dejín grafického dizajnu. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu, 2006. ISBN 80-968658-5-4. Book dealing with world history of graphic design, 224 pp.

3.

KOLESÁR, Zdeno. Nové kapitoly z dejín dizajnu. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu, 2009. ISBN 978-80-970173-1-6. Book dealing with world and Slovak history of product design, 252 pp.

4.

PEKÁROVÁ, Adriena a Zdeno KOLESÁR, eds. K dejinám dizajnu na Slovensku. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu, 2013. ISBN 978-80-970173-6-1. Compendium dealing with Slovak history of design, 360 pp.

5.

KOLESÁR, Zdeno, MROWCZYK, Jacek: Historia projektowania graficznego. Kraków: Wydawnictvo Karakter, 2018. ISBN 978-8365271-76-1. Book published in Poland dealing with world history of graphic design, 357 pp.

VI.3 - The most significant research/artistic/other outputs over the last six years
1.

KOLESÁR, Zdeno, MROWCZYK, Jacek: Historia projektowania graficznego. Kraków: Wydawnictvo Karakter, 2018. ISBN 978-8365271-76-1. Book published in Poland dealing with world history of graphic design, 357 pp.

2.

KOLESÁR, Zdeno, LAŠŠÁK, Marián (eds.) Art dizajn. František Burian a študenti. Bratislava: Slovart, 2017. ISBN 978-80- 556-2741-0. Monograph on Czechoslovak designer František Burian, 317 pp.

3.

KOLESÁR, Zdeno (ed.) Tibor Uhrín. Forma spríjemňuje funkciu. Košice: Dive Buki, 2019. ISBN 978-80-89677-24-5. Monograph on Slovak designer Tibor Uhrín, 253 pp.

4.

KOLESÁR, Zdeno. Design ve službách trvale udržitelného rozvoje. In: KOLESÁR, Z., ed. Design ve službách trvale udržitelného rozvoje. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017, s. 36-95. ISBN 978-80-7454-647-1. Compendium, 95 pp.

5.

KOLESÁR, Zdeno. Traktory Zetor s designem Zdeňka Zdařila. Prameny & Studie, 2020, č. 66, s. 93-108. ISSN 0862-8483. Article in a journal, 16 pp.

VI.4 - The most significant citations corresponding to the research/artistic/other outputs
1.

Cit.: KOLESÁR, Zdeno. Kapitoly z dějin designu. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 1st. ed., 2004. ISBN 80-86863-03-4. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2.nd. ed., 2009. ISBN 978-80-86863-28-3.


In: MICHL, Jan. On the Metaphor of Nudity in Modern Design Thinking. In: Cumulus Working Papers Lisbon. Helsinki: University of Art and Design, 2006, s. 29. ISBN 951-558-185-0. In: JAKUBÍČEK, Vít. Stroj a nástroj jako dílo výtvarné. In: HUBATOVÁ-VACKOVÁ, Lada, Martina PACHMANOVÁ a Jitka RESSOVÁ, eds. Zlínská Umprumka (1959-2011). Od průmyslového výtvarnictví po design. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2013, s. 44. ISBN 978-80-86863-65-8. In: SURMAN, Martin. Metodika designérské práce a výuka průmyslového designu v České a Slovenské Republice. Zlín: Radim Bačuvčík – VeRBuM, 2016, s. 135. ISBN 978-80-87500-73-6. In: SKŘIVÁNKOVÁ, Lucie. Pod tlakem ideologií. Design a politika 1939-1953. In: KNOBLOCH, Iva a Radim VONDRÁČEK, eds. Design v českých zemích 1900-2000. Instituce moderního designu. Praha: Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, 2016, s. 338. ISBN 978-80-200-2612-5. In: ROSSINI, Pavla a Jiří PELCL, eds. Století dánské a české nábytkové tvorby: konvergence, divergence. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2018, s. 34, 354. ISBN 978-80-87989-09-8.

2.

Cit.: KOLESÁR, Zdeno a Jacek MROWCZYK: Historia projektowania graficznego. Kraków: Wydawnictvo Karakter, 2018. ISBN 978-8365271-76-1.


In: WSZOLEK, Mariusz a Marcin PIELUŹEK, eds. Manual − information design Podręcznik z zakresu projektowania komunikacji. Wroclaw: SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego a Libron, 2020, s. 91. ISBN 978-83-66269-37-8. In: ŹARNECKA, Paulina a Pawel MICHNA, eds. (Re)projektowanie przyszłości – między interwencją a spekulacją. Kraków: Wiele Kropek, 2020, s. 94. ISBN 978-83-952903-1-2.

3.

Cit.: KOLESÁR, Zdeno. Nové kapitoly z dejín dizajnu. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu, 2009. ISBN 978-80-970173-1-6. In: UHRÍN, Tibor. Domov 80/90 a dizajn.


In: KISOVÁ, Gabriela a Ivana KOMANICKÁ, eds. Home Edition. Banská Bystrica: Stredoslovenská galéria, 2011, s. 78. ISBN 978-80-88681-68-7. In: UHRÍN, Tibor. Drevo, dizajn a tradícia. Bratislava: Ústredie ľudovej umeleckej výroby, 2012, s. 17. ISBN 978-80-88852-97-1. In: DOROTJAKOVÁ, Irena. Po slow/slovensky ďalej zájdeš In: LAUKOVÁ ZAJÍČKOVÁ, Katarína, Zuzana ŠEBEKOVÁ a Katarína TRNOVSKÁ, eds. slow/slov*: teória, výskum, prax v súčasnom dizajne. Bratislava: just plug in, 2013. s. 171, 172, 173. ISBN 978-80-971416-0-8. 12. Cit. dokument: KOLESÁR, Zdeno. Nové kapitoly z dejín dizajnu. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu, 2009. ISBN 978-80-970173-1-6. In: ŠIDLÍKOVÁ, Zuzana. Textilná tvorba a dizajn v 20. – 21. storočí. Bratislava: Slovart a Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 2013, s. 83. ISBN 978-80-892-5974-8. In: FARKAŠOVÁ, Elena, PETRÁNSKY, Ľudovít. Teória a metodológia dizajnu. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2020, s. 13, 118. ISBN 978-80-228-3219-9.

4.

Cit.: KOLESÁR, Zdeno. Design ve službách trvale udržitelného rozvoje. In: KOLESÁR, Z., ed. Design ve službách trvale udržitelného rozvoje. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017, s. 36-95. ISBN 978-80-7454-647-1.


In: MAŇASOVÁ HRADSKÁ Helena s Romana VESELÁ, eds. Tradice a udržitelnost jako roční téma galerie G18. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2019, s. 5, 278. ISBN 978-80-7454-870-3. In: KOLEČEK, Michal, ed. Monumentální topografie. Ústí nad Labem: Fakulta umění Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2019, s. 75, 79, 82. ISBN 978-80-7561-221-2.

5.

Cit.: KOLESÁR, Zdeno. Avantgardný a postmizerný design či umelecké remeslo? Umění a řemesla. 1998, č. 2, s. 4. ISSN 0139-5815.


In: HUBATOVÁ-VACKOVÁ, Lada a Iva KNOBLOCH. Alternativy designu 60.-80. let. In: KNOBLOCH, Iva a Radim VONDRÁČEK, eds. Design v českých zemích 1900-2000. Instituce moderního designu. Praha: Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, 2016, s. 523. ISBN 978-80-200-2612-5. In: NEPŠINSKÁ, Mária. Slovenská alternatíva postmoderny v dizajne. In: PEKÁROVÁ, Adriena a Zdeno KOLESÁR, eds. K dejinám dizajnu na Slovensku. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu, 2013, s. 302. ISBN 978-80-970173-6-1.

VI.5 - Participation in conducting (leading) the most important research projects or art projects over the last six years
1.

Designéři v českých zemích a československý strojírenský průmysl. Grant NAKI II, Ministerstvo kultury České republiky. Head of the Project. Národní technické muzeum v Praze a Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Czech Republic, 2018-2022.

5 years Czech grant oriented toward the history of design in the technical sphere during the existence of Cezechoslovakia. Included 5 exhibitions with critical catalogues, 10 workshops, 8 artnicles in journals. Final book will be published in 2022.

2.

Design z odpadu (curator). Krajská galerie výtvarného umění Zlín, Czech Republic, 2017. Exhibition with a compendium oriented on sustainable design.

3.

Rozum versus cit (curator). Zlínský design 1918-1958. Krajská galerie výtvarného umění a Galerie G18, Zlín, Czech Republic, 2019-2020. First part of an exhibition with a critical catalogue dealing with the history of design connected with Zlín - a centre of design education in Czechoslovakia (years 1918-1958).

4.

Rozum versus cit2 (curator). Zlínský design 1959-1992. Krajská galerie výtvarného umění a Galerie G18, Zlín, Czech Republic, 2021-2022.

Second part of an exhibition with a critical catalogue dealing with the history of design connected with Zlín - a centre of design education in Czechoslovakia (years 1959-1992).

5.

Spolu – Together. Ateliér industrial dizajn VŠVU v Bratislave (curator). Galéria umenia Ernesta Zmetáka Nové Zámky, 2022. Exhibition presenting works of the Industrial design department of Academy of Fine Arts and Design in Bratislava and its head Ferdinad Chrenka.

VII. - Overview of organizational experience related to higher education and research/artistic/other activities

VII.a - Activity, position VII.b - Name of the institution, board VII.c - Duration
Artistic Board member Academy of Fine Arts and Design in Bratislava 2010-2015, 2019-today
Artistic Board member University J. E. Purkyně in Ústí nad Labem, Czech Republic, Faculty of Arts and Design 2019-today
Arts and Sciences Board member Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic, Faculty of Multimedia Communications 2021-today
Fields of Study Board member Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic, Faculty of Multimedia Communications 2012-today
Fields of Study Board member Academy of Fine Arts and Design in Bratislava 2008-today

VIII. - Overview of international mobilities and visits oriented on education and research/artistic/other activities in the given field of study

VIII.a - Name of the institution VIII.b - Address of the institution VIII.c - Duration (indicate the duration of stay) VIII.d - Mobility scheme, employment contract, other (describe)
Ecole des Beaux Arts, Saint Etienne, France 1991 (2 months) Region Rhône-Alpes Grant, research/lecture stay
Cooper Hewitt National Museum of Design Smithsonian Institution and Parsons School of Design New York, U.S.A. 1993 (3 months) Getty Grant, research/lecture stay
University of East Anglia Norwich, United Kingdom 2000 (5 weeks) Getty Grant, research/lecture stay
Ecole des Beaux Arts Saint Etienne, France 2004 (2 months) MIRA Grant, lecture stay
Ecole des Beaux Arts Strasbourg, France 2005 (1 week) Erasmus programme, lecture stay
Ecole des Beaux Arts et Design Saint Etienne, France 2017 (1 week) Erasmus programme, lecture stay

IX. - Other relevant facts

IX.a - If relevant, other activities related to higher education or research/artistic/other activities are mentioned

Curatorial activities (33 exhibitions).

Regular lectures:

Academy of Arts and Design in Prague,

Faculty of Arts, Technical University in Brno,

Faculty of Multimedia Communications, Tomas Bata University in Zlin,

Faculty of Arts and Design, Technical University in Košice.Date of last update
13.11.2022